Gréja Isa Almasih Ngipik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Gréja Isa Almasih Ngipik
Katrangan
Ngadeg Januari 1975
Pepundhèn drg. Lukas Sebadja
Pangèn Jemaat Pdt. Stevanus Sumaryono, S.Th.
Cacah pos PI 3
Kadhiwasaaken 2
Alamat Désa Ngipik, Kacamatan Pringsurat, Kabupatèn Temanggung, Jawa Tengah
Telpon (0293)
Website http://sinode-gia.1.am Archived 2012-01-19 at the Wayback Machine.

http://www.sinodegia.or.id Archived 2022-06-26 at the Wayback Machine. Sinode GIA

e-Mail

Gréja Isa Almasih Ngipik inggih punika salah satunggalipun gréja ing wewengkonipun Sinode Gréja Isa Almasih ingkang dumunung wonten ing yang Désa Ngipik, Kacamatan Pringsurat, Kabupatèn Temanggung, Jawa Tengah. Gréja punika dipundegaken déning drg. Lukas Sebadja wulan Januari taun 1975 minangka salah satunggalipun sarat ngadegipun SMP Salomo 3 Pringsurat. Pramila, kalih lembaga punika kabangun ing satunggal panggènan.[1][2][3]

Latar wingking[besut | besut sumber]

Gréja Isa Almasih Ngipik ingkang wonten wewengkonipun Sinode Gréja Isa Almasih ing Semarang dumunung wonten Désa Ngipik, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Gréja punika dipunadegaken ing wulan Januari 1975 déning salah satunggalipun dokter gigi saking Semarang, drg. Lukas Sebadja, sesarengan kaliyan ngadegipun SMP 3 Pringsurat. Rikala samanten, mboten sengaja, Lukas Sebadja, nubruk laré alit ing Désa Pringsurat ngagem montoripun. Ngadhepi kurban ingkang kadosipun mboten saget katulung, Lukas Sebadja ndamel prajanjèn ing manahipun, manawi laré punika saget gesang lan mantun, piyambakipun badhé ngedegaken satunggal gréja ing papan panggènan wau. Lan jumbuh kaliyan pandonganipun, laré punika saget mantun. Mirsani mukjizat punika, pungkasanipun papan panggènan kasebat dipun-ngginakaken minangka pakempalan donga kulawarga lan wonten ingkang sami nampi Yesus Kristus minangka juru slamet ing gesangipun, kalebet kulawargi laré ingkang ketubruk déning drg. Lukas Sebadja. Amargi pakempalan donga sansaya kathah, peladosan dipunbiyantu déning para mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Abdiel.

Sasampunipun, dipunwontenaken pos panyebaran Injil ing désa Pringsurat, dumunung wonten dalempipun Dul Sholeh, wondéné ing Dusun Nglarangan, Désa Ngipik dumunung wonten griyanipun Christianus Ngasiman. Ingkang tanggel jawab tumrap kalih pos panyebaran Injil punika drg. Lukas Sebadja sesarengan sémahipun, Hanna Sebadja S.Th, kabiyantu déning Sugriwo, saking Gréja Kristen Jawa Pepanthan Pingit. Boten dangu sasampunipun, drd. Lukas Sebadja numbas malih pakarangan sapéthak ingkang dumunung wonten sisihipun kanggé yasa gréja. Pekarangan kasebat badhé dipundamel ngadegaken sekolah manengah amargi gréja ugi gadhah gegayuhan saget lelabetan ing jagat pendhidhikan. Rikala samanten, ing Kacamatan Pringsurat dèrèng wonten SMP kanggé kulawargi sékéng. Pamikiran punika kambut kanthi saé déning masarakat lan pamaréntah Désa Ngipik. Pungkasanipun, pambangunan gréja dipunparengaken sesarengan kaliyan dipunadegaken gedhong SMP Salomo 3 Pringsurat, Temanggung.

Nem wulan sasampunipun SMP Salomo 3 Pringsurat ngadeg, Gréja Isa Almasih Ngipik ugi ngadeg lan dipundhiwasaaken kanthi asma Jemaat Gréja Isa Almasih. Kajawi punika, Stepanus Sumaryono dipuntahbisaken minangka pandhita saking Sinode Gréja Isa Almasih, ngayahi jejibahan dados pangèn jemaat kapisan ing gréja punika.

Pos panyebaran Injil[besut | besut sumber]

Kadhiwasaaken[besut | besut sumber]

Panitiya-panitiya[besut | besut sumber]

 • Pemuda/Remaja bagi Kristus
 • Wanita bagi Kristus
 • Anak-anak
 • Sosial
 • Pekabaran Injil
 • Pendidikan

Ibadah[besut | besut sumber]

 • Ibadah Raya
 • Kebaktian Tengah Peken
 • Kebaktian kulawargi
 • Kebaktian Nèm-nèman
 • Kebaktian Sekolah Minggu
 • Kebaktian Kebangunan Rohani
 • Kebaktian Pengetan Riyaya

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. AAT.or.id: Gereja Isa Almasih Ngipik, diakses 28 Mèi 2017
 2. Thepicta: Gereja Isa Almasih Ngipik[pranala mati permanèn], diakses 28 Mèi 2017
 3. TribrataNews: Polsek Pringsurat Amankan Ibadah Perayaan Kenaikan Isa Almasih[pranala mati permanèn], diakses 28 Mèi 2017