Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamentrian Kauangan Indonesia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Logo Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai asring dipuncekak kanthi cekakan DJBC utawi béya cukai inggih punika satunggaling nama saking instansi pamarentah ingkang nglayani masarakat ing babagan kepabeanan lan cukai. Nalika taksih zaman penjajahan Walanda, béya lan cukai asring dipunsebat kanthi sebatan duane. Ananging kanthi ilining wekdal kanthi rawuhipun éra globalisasi sak punika, béya lan cukai asring dipunsebat customs.

Lembaga[besut | besut sumber]

Saking sisih lembaganipun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipunpandhegani déning satunggaling unit Eselon 1 ingkang mapan wonten ing ngandhap Kamenterian Kauangan Indonesia, kados dene ugi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, lan sanès- sanesipun.[1]

Tugas lan fungsi[besut | besut sumber]

Tugas lan fungsi DJBC inggih punika wonten gayutanipun sanget kaliyan pengelolaan kauangan nagara, ing antawisipun kados mungut béya mlebet ugi pajak impor (PDRI) ingkang ngliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) lan cukai. Kejawi saking punika, tugas lan fungsi DJBC inggih kanggé ngawasi kegiyatan ekspor lan impor, ngawasi edaran unjukan ingkang ngewrat alkohol utawi etil alkohol, lan rokok utawi barang asiling pengolahan tembakau sanésipun. KAnthi ewahing zaman, DJBC gadhah tugas lan fungsi sanesipun inggih punika dados fasilitator perdagangan, ingkang gadhah wenang kanggé nunda ngantos badhé mbebasaken pajeg kanthi sarat- sarat tartamtu.[2]

Sistem penjaluran[besut | besut sumber]

Wonten sekawan sistem penjaluran ingkang dipuntemtokaken déning DJBC wonten ing proses impor. Sekawan jalur punika ing wiwitanipun dipunbagi adhedhasar nerapaken manajemen resiko adhedhasar profil importir, jinis komoditi barang, track record lan informasi- informasi ingkang wonten ing data base intelejen DJBC. Sistem penjaluran ingkang wonten ugi sampun ngginakaken sistem otomatisasi saéngga wontenipun intervensi déning petugas DJBC kanggé nemtokaken jalur- jalur kasebat ing barang tartamtu ugi langkung sekedhik. Ing taun 2007, DJBC sampun nepangaken Jalur MITA, inggih punika satunggaling jalur fasilitas ingkang khusus wonten ing kator Pelayanan Utama (KPU). Sekawan jalur kasebat inggih punika:

  1. Jalur prioritas ingkang khusus kanggé importir ingkang gadhah track record saé sanget. Kangge importir jinis punika, barangipun dipunwedalaken kanthi otomatis ingkang dados prioritas saking sisih pelayananipun. saking sisih pengawasan, mila importir jinis punika badhé kenging sistem Post Clearance Audit (PCA) lan sepisan- pisan kanthi acak déning sistem komputer badhé dpuntetepaken kanggé pemeriksaan fisik.
  2. Jalur hijau, jalur punika dipun-ginakaken kanggé importir kanthi track record saé lan saking sisih komoditi impor gadhah sipat resiko andhap.
  3. Jalur Kuning, jalur punika kanggé importir kanthi track record saé.
  4. Jalur Merah inggih punika jalur umum ingkang dipun-ginakaken déning importir énggal, importir ingkang dangu ananging gadhah cathetan- cathetan khusus, importir kanthi resiko inggil amargi gadhah track record boten saé.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar dipunundhuh tanggal 28 Januari 2013
  2. ^ Situs resmi dipunundhuh tanggal 28 Januari 2013