Dhialek Pacitan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Punika taksih artikel wiwitan, mangga kita sareng-sareng dipun leresaken

Secara administratif Pacitan kalebu propinsi Jawa Timur,nanging secara budaya prabawa Jawa tengah luwih ketara.Salah sawijine ya iku boso sing digunaake.Tembung lan ukara umum biasane uga padha wae,ananging nduwèni sebageyan tembung-tembung sing rada béda kayata sing dituduhna ana ngisor iki.

A[besut | besut sumber]

 • Adang = masak
 • Adhah benek = speaker
 • Aja maido = aja mung bisa alok
 • Alu = kayu dawa sing ngalusne beras supoyo dadi glepung
 • Ambekan = lagian selain itu
 • Ampere = mungkin,paling
 • A**** = bersenggama
 • Andhak = andhak aku ora,ternyata saya tidak
 • Andhak aku ora = aku nggak berbuat lho
 • Angkruk = sejinis wayang
 • Anjir = koprol
 • Arang-arang = jarang
 • Arem-arem = sego dibungkus tengahe diisi sayur utawa lawuh
 • Athik = kok, contoh "athik ngono to,kok ngono to"
 • Athik eram = kok nganti koyo ngono,kok sampai begitu ya
 • Atik = kok
 • Atis = asin

B[besut | besut sumber]

 • Babar blas = tidak sama sekali
 • Badheg = bau busuk sekali, contoh,mergo ora tau adus, mesthi wae wedhus ambune badheg
 • Badhol = elang
 • Bajul = baya
 • Baluh = beban
 • Bandhat = tali pikulan
 • bangkong = umum
 • Bangsat = bajingan,hujatan
 • Bar = wis purna,wis entek
 • Bathang = mayat hewan
 • Bathok = tempurung kelapa
 • Bathuk = kening
 • Batih = anggota keluarga,bibi pembantu
 • Batu = baterai
 • Bawuk = vagina,nama julukan untuk perempuan di jaman dulu
 • Beceng = pistol
 • Bedhe' = nebak
 • Bedhes = kethek
 • Bedhigasan = plalakan,kaya-kaya nggak mikir,
 • Bedor = jinis jeneng ana kartu limo,liyane ana cina,dengkek,lly
 • Bejat = rusak parah
 • Belik = kolam air kecil sbg tempat mandi dan mencuci
 • Benceng = sejinis ikan gabus,nanging paling gedhé mung sajempol sikil
 • Benco = digawe saka resak,carang wit-witan banjur dijerumake ana kali supoyo dipangone iwak,
 • perangkap ikan dikali khusus untuk kawasan Lorog
 • Bencok = katak
 • Bendho = wite wohe lan godhongne koyo who sukun
 • Bendrat = kawat bendrat
 • Benek = suara
 • Benet = tempat pusaka
 • Bengkeng = wuwu,bubu, perangkap ikan berbentuk seperti botol terbuatdari bambu
 • Benguk = sejinis kacang-kacangan
 • Bentengan = bermain kejar-kejaran antara dua kelompok sambil saling mempertahankan hong atau *tiang kekuasaannya dari sentuhan tim lawan
 • Benthik = tempuk bareng loro-lorone
 • Berik = adu tanduk
 • Bering,seyer = mabure miring-miring, ex layangane bering
 • Beruk = alat kanggo naker beras sing bahane soko bathok kambil
 • Besek = anyaman berbentuk kotak untuk menyimpan makanan terbuat dari bambu
 • Bethik = iwak kali
 • Blarak = godhong wit klapa
 • Blek = wadah tempat minyak dari seng ukuran 25 literan,biasanya bekas kontainer minyak goreng cap "Ikan Dorang"
 • Blekok = lendut, tanah berblethok
 • Blekok = sejinis manuk sawah
 • Blekok, endhut = blethok
 • Blendheng = sejinis iwak
 • Blendrang = jangan campur campur nanging ijih enak
 • Blondho = ampas proses pembuatan minyak kelapa
 • Blucon = bukan blue cone lho panganan digawe saka glepung dibungkus godhong gedhang dibentuk kaya pyramid
 • Bluluk = kambil pentil
 • Bluthut = guprat endhut, kotor terkena blethok
 • Bodhem = thuthuk sing gedhe,nek cilik jenenge pethik..big hammer
 • Bogelan = kayu kang wis kari oyote
 • Bolah = benang
 • Boleng = biasanya utk menyebut ubi,telo rambat yg rusak/tdk bisa dimakan
 • Bongkok = pelepah daun kelapa
 • Bana = babar blas
 • Bores = kanggo gedhang sing elek
 • Brandat = tali sing kanggo mikul sing terhubung karo pikulan
 • Brangasan = sifat kurang toto
 • Brangotan = ngragas,sembarang dimakan
 • Branjangan = sejinis burung
 • Bregejil = bangsa lembut
 • Brindhil = bersih sampai akar-akarnya
 • Bronjong = keranjang ukuran super besar
 • Buceng = tumpeng
 • Bujat = bejat,rusak
 • Bujel = tumpul,arit bujel tegese arit ora landhep,tidak tajam
 • Buk = ora enek utowo pasangan boto sing biasane ning nduwur kretek trus iso kanggo lungguhan
 • Bungkik = ora iso gedhe
 • Bule = rupo putih ana ing kulit, bekas loro
 • Bundhas = jatuh babak belur
 • Bung = tunas pohon bambu
 • Buwuh = nyumbang kanggo wong duwé gawe

C[besut | besut sumber]

 • Cagak kentheng = tiang listrik
 • Cakblas = sejinis tanduran rajeg iso kanggo tamba kebeler
 • Cangklekan = Tali tas
 • Cawuk = njupuk,njumuk banyu nganggo tangan
 • Ceblok = jatuh
 • Cebret = belepotan
 • Cecunguk = anak buah komplotan
 • cegeh = tidak mau
 • Cekli = cilik tur apik,mini
 • Cemblek = manuk ciblek
 • Cemekel = iso dicekel
 • Cemple = cempe,anak wedhus,anak kambing
 • Cempluk = iwak cilik sing ngendi wae ana,kaya iwak cupang ya
 • Cempreng = unine ora kepenak
 • Cengkir = kambil ijih enom banget
 • Cengkiwing = dicengkiwing, ditenteng
 • Centhing = kain kanggo nyiseti perangan weteng
 • Centhong = sendok nasi,perangan balung geger manungsa
 • Ceplus = aja omong kacang sukro ya
 • Cepuk = wadah cilik kaya sabun,lengo rambut
 • Cepuk= botol plastik
 • Cepeh = wegah
 • Cerek = iwak kali
 • Ceret = wadhah kanggo nyimpen banyu ngombe,teko
 • Cerigen = botol minyak
 • Ces = sejinis burung colibri
 • Cething = wadah nasi
 • Cethot = dicubit perutnya
 • Ciblon = berenang, mandi di kali
 • Ciblon = mandi lompat-lompatan di sungai
 • Ciki = panganan modern bocah-bocah cilik,mbuh merke apa ya chiki,snack
 • Cikrak = alat untuk mengumpulkan sampah terbuat dari bambu
 • Cina singkek = medhit,pelit
 • Clontheng = coretan
 • Cluthak = adigang-adigung-adiguna
 • Cluwekan = lobang,hol
 • Colong = curi
 • Congor = cangkem tumprape sato kewan
 • Congkrang = kanggo clana utawa klambi yèn wiwit sesak
 • Cothil = sendhok kanggo nggoreng
 • Cotho = rugi
 • Cowek = mangkok dari tanah untuk tempat sayur
 • Criping = kripik pisang
 • Crongoh = rakus
 • Cucuk urang = jinise manuk
 • Cucur = kue cucur
 • Cungkup = atap untuk memayungi makam
 • Cuplak = penyakit kutil di tangan
 • Curak = kotoran kuping.

D[besut | besut sumber]

 • Dadah = mijetne bayi
 • Dami = damen,wite pari
 • Dhangklengan = jinis kata pisuhan, tegese ora pati genah
 • Degan = kambil enom
 • Deglig = pincang
 • Dhegleng = kenthir,edan
 • Dhek = nalika contoh:sedino dek/muput,berarti sehari penuh
 • Dhempel = kusen pintu
 • Dhempet = berhimpitan
 • Dheng-dhengan = Dolanan beburonan ana kali kanthi nglangi lan nyilem, sing "masang" kudu nyekel peserta tumekane kecekel kabèh
 • Dengkek = jinise manuk
 • Deron = manuk derkuku
 • Dhalung = panci panjang dan besar dari tembaga untuk mengukus nasi
 • Dhapurmu atos = hujatan
 • Dheglik = pencik,pincang
 • Dhedhel = goblok banget
 • Dhidis = kethek lagi ngaso petan karo kancane
 • Dhigak-digluk = mlakune yèn dhingklang
 • Dhingklang,pencik = pincang
 • Dhokoh = rakus
 • Dhor-dhoran = samubarang sing unine makdhor,mercon lsp
 • Dhugul = goblog,wedhus sing durung sungu
 • Dibaluhi = dibebani
 • Diborehi,dioser = diolesi
 • Dibrindhili = dicabut satu persatu sampai habis semuanya
 • Dicekethem = digegem kanthi siset, dipegang erat
 • Didheplok = ditumbuk
 • Dienceg-enceg = ditumbuk
 • Digangsa = digoreng
 • Dijembreng = dibuka lebar-lebar
 • Dijeng-jeng = dirajang
 • Dijorogne = didorong
 • Dikelo = kelan masak sayuran
 • Dikenclang = ngadohake nekeran lawan
 • Dilecing = dikucilkan,biasane dilecing guru amarga nakal
 • Diler = diangin-anginke
 • Dimar = lampu teplok
 • Dingkli = barang saka kayu dienggo lungguh
 • Dingklik = kursi kecil untuk duduk
 • Dipengas = dipotong supaya lancip
 • Dipidak = diinjak
 • Dipilok = ngecet nganggo cat semprot merek pilox
 • Disenso = transform saka chainshaw,ilat jawa senso,digraji
 • Ditekeg = dicekik
 • Diubub = diasap
 • Diugreg-ugreg = digoyang goyang sampai lepas
 • Dlama'an = telapak kaki,foot bottom
 • Dobol = sakit wasir yang sudah kambuh
 • Dolan = bermain ke tempat lain
 • Dom canthel = peniti
 • Doran = gagang cangkul
 • Dremimil = seperti mengucapkan sesuatu
 • Dremolen = alat berat kanggo ngrata dalan
 • Dubang = idu abang, yaitu ludah berwarna merah yang dihasilkan orang-orang yang makan sirih
 • Dudur = perangan balungan omah
 • Dudul = bagian tengah kayu ketela yang seperti gabus
 • Duleg = duleg mejo, ungkapan kasar, setara dengan jancuk
 • Duleg = sentuh

E[besut | besut sumber]

 • Eklek = sarung sabit, dipakai dipinggang
 • Elok = apik
 • Emar = ngringgingen,kesemutan
 • Emat = enak,nikmat nganggo banget
 • Empeng = panyudara
 • Empeng turis = bakpao
 • Emperan= teras
 • Empyeng-empyeng= ecek-ecek, murahan, kurang bagus
 • Encek = anyaman bambu kanggo mepe krecek lsp
 • Enggak = Gerakan gesit pemain di lapangan,enggakane ronaldo pancen jos
 • Engkres = sombong
 • Enjet = kapur yang sudah di rendam di air,kapur mati
 • Entoh = nggumun, kata ini biasa digunakan utk mengawali sebuah kalimat yg mengekspresikan keheranan gumun ,entoh ale ayu bocah iku,kenalan yuk
 • Eram = nggawe gumun
 • Ereng ereng = lereng pegunungan
 • Es thung = es krim

G[besut | besut sumber]

 • Gablug = tumpul
 • Gabuk = ora enek isine
 • Gadhul = kotoran gigi
 • Gage = segera
 • Galer-galer = nek bar kerokan bekase galer-galer
 • Gambles = prek, bullshit
 • Gandhang = jangkrike ngerik’e gandhang
 • Gandhik = watu bunder
 • Gantha = isa
 • Gaprukan = tabrakan,crash
 • Garan = samubarang tangkai,mediun dangonon
 • Garengpung = ngengat,iyer-iyer iku unine garengpung,suara ngengat
 • Gares = tulang kering
 • Gasek = Resik
 • Gateng = iwak kali
 • Gatheng = permainan anak anak
 • Gebrah = getar rasa ora enak ana ilat
 • Gebyas = botol kaca sing cilik, biasane wadah obat
 • Gebyas = sembarang wadah botol ukuran cilik kaya botol kratingdaeng lsp
 • Gejig = linggis
 • Gek = mengko, ndang , segera, nanti
 • Gek = sejinis siput,brekecot
 • Gemak = sejinis manuk puyuh
 • Gembili = umbi umbian,dagingnya berwarna ungu,
 • Gembreng = wadhah saka seng,kata sifat kanggo wong sing cerewet
 • Gempil = pecah sethithik, > gulane gempil ,gampang diparo
 • Gemruduk = datang beramai-ramai
 • Gemunak = panganan soko singkong karo ketan
 • Genah = bener
 • Gendéra = bendera (Inggris : flag)
 • Gendero = bendera (Inggris : flag)
 • Gendheng = edan
 • Gendhuk = anak perempuan
 • Gendiran = dolanan neker tumekane nekere sigar
 • Gendul = botol
 • Genggek = lonthe,pelacur
 • Gerah = sumuk
 • Gerang = wis tuwo
 • Gerang gaplok = tuwo banget
 • Gering = kuru
 • Gething = benci
 • Gethuk = sejinis kue kukus
 • Gethuk lindri = sejinis gethuk
 • Gibras-gibras = menyemburkan ludah karena kaget
 • Gigol = lugur, ceblok
 • Gila = jijik (dudu edan)
 • Gladag = nggladag, berburu hewan liar
 • Gladagan = para-para kanggo nyimpen piring, gelas ,lsp ana pawon
 • Glagah = semacam suket kolonjana
 • Glathik = arane manuk
 • Glegek = sendawa, bar mangan duren biasane
 • Glepung = tepung gaplek, gaplek ditumbuk dengan alu dan lesung bisa dibuat thiwul atau untuk campuran menggoreng ikan layur utowo iwak asin, jan huenak tenaan
 • Glugu = wit klopo
 • Glugut = rambut pring
 • Gober = duwit 5 rupiah sing gedhé gambare simbul KB
 • Gobog = = kuping,telinga
 • Gogrog = umum,kanggo woh-wohan
 • Gondes = gondrong ndeso
 • Gor = rugi
 • Gori = sejinis nangka
 • Goroh = ngapusi,bohong
 • Gorok = gergaji
 • Gothe = sejinis talas
 • Gowang = untune gowang,pecah dipinggir
 • Gowok =leng,lubang
 • Gregeten = kesel pengen ngamuk
 • Gremet = gremetan kewan cilik mlaku ana lakang
 • Grenjeng = kertas berlapiskan aluminium foil bungkus rokok
 • Grip = kanggo nulis ana sabak fungsi padha karo kapur tulis
 • Gudras = gudras getih,berlumuran darah
 • Gulung komeng = nesu-nesu gak karuan
 • Guprat = guprat endhut,berlumuran
 • Gupuh = dihantui rasa cemas

H[besut | besut sumber]

 • Heci = bakwan.

I[besut | besut sumber]

 • Ikut = kulit thithit sadurunge disunat
 • Impun = teri nasi
 • Ingah ingih = malu-malu
 • Ingklik = kembang telo
 • Inthil = tepung gaplek yang sudah diayak dengan air, siap dimasak jadi thiwul
 • Ireg = sejinis anyaman bambu berbentuk setengah bola untuk menangkap ikan
 • Ireg-ireg = carane epek iwak nganggo ireg
 • Irus = sendok sayur terbuat dari batok kelapa
 • Ithi-ithi = sejinis serangga berbunyi nyaring

J[besut | besut sumber]

 • Jagang = jagang sepedhah,standar sepeda motor
 • Jan = heran
 • Jan PKI = kejem tenan
 • Jane = sakjane, sebenarnya
 • Jangan Cemplang = sayur tanpa santan
 • Jantrung = kotrik, capung
 • Jeblog = blethok, lendhut, endhut
 • Jedhi = belanga untuk memasak dodol,jenang dsb
 • Jedhing = kolah banyu kanggo adus
 • Jegilan = kisinan
 • Jegleg = jeglegno lawange,tutuplah pintu
 • Jegul = susur, tembakau yang disumpalkan ke mulut setelah makan sirih
 • Jegul = tembakau buat nginang
 • Jemek = rasane dalan lemah bar udan
 • Jempirang = sejinis jahe lsp.tapi diambil bunganya saja untuk disayur
 • Jenang piteng = jenang digawe saka suket segoro
 • Jentrung = Capung, sing cilik titik iyek, sing gedhé jentrung maling
 • Jingklong = nyamuk
 • Jisim = jenazah
 • Jobak = wadah kanggo ngumbah bolo pecah
 • Jodhang = kotak terbuat dari papan kayu yg dipikul olèh org sbg tempat utk menyumbang bagi org yg punya hajat
 • Jogan = lantai
 • Jongkong = kancane cenil karo sawut
 • Jranthal = mlayu jranthal, lari seketika
 • Jublak = dicekoki,dipaksa makan,minum sesuatu
 • Jujul = uang kembalian,money change
 • Jun = bejana saka lempung,bentuknya bulat terbuat dari tanah liat, sebagai tempat air
 • Jungkat = sisir
 • Juruh = air gula untuk pemanis minuman

K[besut | besut sumber]

 • Kacang Cina = kacang brol
 • Kacang Talun = kacang panjang
 • Kacang tholo = kacang lembayung
 • Kadhasen = keno loro kadhas
 • Kakehan mangan bung = ora nduwé isin
 • Kalanjana = suket gajah
 • Kalaupa = spesifik kalajengking
 • Kalo = alat untuk memeras santan dari parutan kelapa biasanya terbuat dari anyaman bambu atau alumunium
 • Kalong = berkurang
 • Kalong = Kelelawar gedhe, keluang
 • Kambil = krambil,buah kelapa
 • Kamciksan = obat cacing serbuk, = saiki wis ora ana
 • Kamigilanen = iki piye ya jorok banget ampere
 • Kamitenggengen = lha sing iki aku ra eling tegese
 • Kampekan = saku celana/baju
 • Kamplong = kates,pepaya
 • Kampluk = kantong terbuat dari kain
 • Kanji = kapok
 • Kanthongan = karung dari kain
 • Karah = perangan saka wesi sing ana garan arit
 • Karon = nasi setengah masak belum bisa dimakan
 • Katir = kalenan,selokan
 • Katisen = kadhemen , kathukan, kedinginan
 • Kawak = lawas,suwe banget
 • Kebeler = tersayat barang tajam di jari
 • Kebluk = gampang turu
 • Kebo = Karung plastik untuk beras
 • Kecelik = tertipu,kapusan
 • Kecingak = ketipu
 • Kecirit = mencret, dan keluar dicelana karena tidak bisa menahan
 • Kedegelen = susah buang air besar
 • Kedung = bagian sungai yang membentuk jeram
 • Kegadhuk = ketatap, terbentur
 • Kelong = iwak hiu
 • Kelud = sapu ijuk
 • Kemalan = Kemlinthi,adigang adigung adiguna
 • Kemebul = berasap
 • Kemenyek = kemlinthi
 • Kemit bayi = datang ke keluarga yang baru saja bayinya lahir
 • Kemiti = peniti
 • Kemlinthi = kemalan,sombong
 • Kemul = selimut
 • Kenang = anak lanang
 • Kenceng =wajan/tempat penggorengan
 • Kenter = keli,hanyut di kali
 • Kenthes = tongkat pemukul yang biasa dibawa pulisi atau satpam
 • Kenthir = edan
 • Kenthos = tunas buah kelapa
 • Kenthu = bersenggama
 • Kera = juling
 • Kerinan = bangun kesiangan
 • Kering = orek,tempe yg iris kecil dan digoreng
 • Kerun = tugu, yang biasa terdapat di depan rumah di désa-désa di pacitan
 • Keslenthak = ketendhang bangsa sato jaran,sapi lan mungkin kangoroo
 • Keso'an = ketumpahan,tidak sengaja kena air dsb
 • Kesomot = kesundut rokok,geni
 • Ketanggor = ketabrak, tertabrak
 • Kethag = memukul kepala dengan punggung jari tangan
 • Kethu = kopyah
 • Kethuk = anak wadon
 • Kikrip = tanggal,serpihan yang pecah kemudian jatuh
 • Kimpul = umbi-umbian
 • Kinthil = melu wae nyandi wae
 • Kiris = bocah cilik sing lagi pilek trus umbele ndledek ning irung
 • Kithing = tuna dhaksa pada tangan
 • Kitiran = baling-baling
 • Klakepan = angop,menguap karena ngantuk
 • Klanthe = rangka dari kayu untuk membawa kelapa
 • Klawus = meleset dari perkiraan
 • Klelegen = tersedak
 • Klelep = tenggelam
 • Klemah-klemeh = ora cekatan
 • Klentik = minyak saka klapa
 • Kleting = pohon bambu kecil
 • Klinthingan = sejinis lonceng kecil biasane dipasang ana sapi,asu lsp
 • Kliwir = rambut sing sengaja didawakne
 • Klojotan = kepanasen
 • Koclok = edan
 • Kokok = sejinis welut uripe habitat pasir
 • Kokop = ngokop,minum
 • Kokok beruk = burung hantu
 • Kol (colt) = mobil angkutan umum
 • Kolong = pengonon khas pacitan terbuat dari tepung singkong yang digoreng
 • Kongkon = suruh,perintah
 • Kopok = penyakit atau kotoran ditelinga sing akeh, ndledek dan ambune bukan main
 • Kor = anak tumo,anak kutu rambut
 • Koyek = kera,kethek,wanara
 • Kraca = sejinis kerang ana kali,idiom,kul enak kraca eca
 • Krecek = rengginang
 • Krekeb = tudhung,tutup
 • Krembu = keranjang bambu ukuran besar
 • Krempeng = kuru,bina rangka
 • Krempyeng = wong sing omongane akeh
 • Krisilan = skotrum
 • Krundhak-krunduk = mengendap-endap
 • Kueni = mangga kueni, kweni
 • Kupu gajah = kupu sing amba elare
 • Kupu kincih = kupu sing gedhé
 • Kuwung = kluwung

L[besut | besut sumber]

 • La tibake = ternyata
 • Laban = jinis kayu
 • Labur = nglabur,ngecet,mengecat dinding dengan enjet
 • Lading = peso, pisau
 • Lakang = selakangan
 • Lali sak plengan = lupa sama sekali
 • Lambang = ijolan
 • Lampu = malah,dikon mulih lampu dolanan
 • Lanceng = malam,lilin untuk membatik
 • Lancungan = sembarang kayu mencuat diatas tanah tajam yang bisa melukai kaki
 • Landhung = gedhang sing wis tuwo tur arep mateng
 • Langgar = umum,surau,mushola
 • Langu = ambune tikus clurut
 • Lar = wulu unggas
 • Lare = bocah, arek
 • Lawean = jigo, dua lima
 • Layan = lubang tungku kayu bakar yg paling belakang
 • Lebengan = kebon cedhak omah
 • Lebuh = pawuan,kebun sekitar rumah untuk tempat pembuangan sampah
 • Ledhis = ambune saka tegalan urung adus
 • Ledhung = ijo royo-royo
 • legondho = sejinis kue
 • Legrek = dhol,longgar
 • Lekoh = buthek banget
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lempitan = lipatan
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Leles = merogoh-rogoh lubang-lubang dikali dibawah batu-batu dll untuk mecari ikan, udang dll
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lempir = bantal gandengane senthong
 • Lenjeh = bosenan,cepat bosan
 • Leren = ngaso,istirahat
 • Lepek = capek, males, lelah
 • Letih = rasane penyedap rasa
 • Lhadalah = alamak
 • Limpung = pisang goreng
 • Lirang = welirang, belerang
 • Lisa = ndhog tumo, telur kutu rambut
 • Logro = longgar untuk baju atau celana
 • Lokro = lodho,longgar
 • Long = meriam mainan dari bambu dikala puasa
 • Lonthe = sejinis seranggaslang word for slutch,bitch,jablay etc
 • Loto = ngapusi,bohong
 • Ludhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lumbon = sejinis iwak kaya lele,nduwé sungut loro lan warnane bladus blirik
 • Lumbu = sejinis talas
 • Lumpang = papan soko kayu kanggo ngalusne kopi, beras dll
 • Lungsuran = ,tilas,bekas
 • Lunjar = iwak kali,wader
 • Luntas = wis jamak ketoke
 • Luru = mencari sisa-sisa yang dirasa berguna
 • Luthu = lusuh,kotor

M[besut | besut sumber]

 • Macak = berhias
 • Macaki = miwiti
 • Madak = diselingi kar
 • Madon = wong lanang selingkih
 • Madhang = mangan makan
 • Maido = marah, mencela
 • Main = judi
 • Makbedunduk = namun muncul dengan mengagetkan, tiba-tiba dan tidak disengaja
 • Makbedunduk = tiba-tiba
 • Makbruss = suara sesuatu yang runtuh
 • Makcengkelak = teko terus bali
 • Makjegagig = hampir bertubrukan /bertemu dengan sesuatu yang tidak diharapkan
 • Makjegaguk = teka langsung plonga-plongo
 • Makklawus = tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan, kecewa
 • Makkleyer = bergesekan dengan sesuatu yang licin dan basah
 • Makkliyep = meredup dengan tiba-tiba
 • Makplencing = pergi dengan cepat, tiba-tiba dan tanpo pamitan
 • Makser = berdesir
 • Mancung = kelopak bunga kelapa
 • Manggar = bunga kelapa
 • Mangkat = berangkat
 • Mangsuli = menjawab
 • Marahi = menyebabkan
 • Marem = bungah
 • Masiya = meskipun, sanajan
 • Matamu = dagadu, pisuhan
 • Mbadog = mangan, kasar
 • Mbalang = ngantem nganggo watu
 • Mbaluh = membebani
 • Mbarungsinang = lokalan wae , mekso
 • Mbateg =pengin ngising,dibateg madiunan artine ditarik
 • Mbebak = menumbuk
 • Mbebeg = ora metu unine
 • Mbejeg = ,nggodha,menggoda
 • Mbeler = nakal,entheng tangane
 • Mbelgedhes = ora percoyo
 • Mbeling = nakal,bandhel
 • Mbencah = mengupas
 • Mbendhol = besar dibelakang,blangkone mbendhol
 • Mberan = tegalan nanging cedhak omah
 • Mberjaji = ora mberjaji,ora ana ajine
 • Mbesengut = diam karena marah atau kesal
 • Mbladhus = lebus,warnanya kusam
 • Mblabuk = siwer,mata kabur
 • Mblayang = dolan kesana kemari,bocah sedino kok kur mblayang wae
 • Mbledhos = mbledhose gedhé kanggo bom lsp
 • Mblegadhus = warnane wis pudhar
 • Mbleguk = lemu wetenge buncit koyo aku
 • Mblekok = rasane midak endhut sawah
 • Mblelu = bokis, ngapusi
 • Mblender = ngadoh dhisik,istilah arek-arek ana frekuensi
 • Mblibir = liwat pinggir
 • Mbligung = ora klamben
 • Mblobor = manawa bolpoint tintane encer
 • Mbrawek = tambah ruwet
 • Mbegudul = ngeyel
 • Mbrengkal = mbongkar
 • Mbriyeng = sakit demam utowo mriyang
 • Mbrudhul = metu bareng-bareng tur akeh
 • Mbujung = mengikuti terus dari belakang
 • Mbuyuti = tangan gemetaran
 • Mecicil = melotot hehehe
 • Mecucu = manyun, mulut dimonyongin
 • Meler = ndlewer ,irunge meler amarga pilek
 • Mendho = wedhus,kromo madya
 • Mendut = panganan kaya nagasari sing tengahe diisi gulo abang
 • Menek = memanjat
 • Mengkis-mengkis = terengah-engah
 • Mentheleng = melolot
 • Mentheng = dipentheng,melebarkan sesuatu
 • Mentheng Kelek = berkacak pinggang
 • Menthong = wektu mangan sekitar jam 3 sore lan 10 wengi
 • Methetet = Baju yang kekecilan
 • Mepe = menjemur
 • Mepeh = menempa besi
 • Mergane = amarga
 • Mester = lantai
 • Milon = kaca pangilon,cermin
 • Mindho = mangan manèh
 • Mindhak-mindhik = mengendap-endhap
 • Mingket = lungo ora adoh
 • Minthi = anak menthog
 • Minyak-minyik = ora cekatan,tangan priyayi
 • Misuh = swearing
 • Mitungmbengeni = selametan tujuh malam kelahiran bayi
 • Mlandhing = lamtoro
 • Mlanggrang = ngalangi dalan = kayu jati manggrang ana tengah dalan
 • Mlanther = ngurupno sentolop utowo obor tanpo dipaten-pateni
 • Mlekethuk = nyelethuk, melamun sendirian
 • Mlekithut = kusut baju
 • Mlenthas = botak
 • Mlento = menggelembung seperti mau meledak
 • Mlethes = cuklek,kanggo wit-witan
 • Mlethis = mbedhose cilik…unine “makthis”
 • Mlethot = bengkok
 • Mlethus = mbedhose sedhengan…nek unine “makthus”,kanggo barang cilik,mbledhos kanggo bom lsp
 • Mleyot = lemes lunglai
 • Mliger = nlingsut,arep ngetan utowo ngulon nanging mlaku liwat dalan liya disik
 • Mlilik = nyawang kanthi ora ngedhip babar blas
 • Mlirit = mudhun sethithik baka sethithik
 • Mlungker = melipat badan
 • Ngambus = mencium, untuk hewan
 • Mogol = magel,mbakar telo kurang mateng,setengah matang
 • Mokik = modar
 • Mokondho = ora modhal,akronim
 • Morat-marit = modhal-madhil,berserakan
 • Moso borongo = masa bodho,terserah
 • Motek = sejinis lilin untuk membatik
 • Mrico = bumbu dapur
 • Mrinding = begidhik takut
 • Mriyut = rumit,ribet
 • Mruntus = muncul buih buih dipermukaan
 • Mrusal = suka melawan
 • Mrusuh = kanggo nambahi putih,tegese putih cemerlang
 • Mrutu = sejinis serangga sing nek nyokot gatel
 • Mukir = nyangkal
 • Mukok = muntah kecil
 • Mumbruk = bertumpuk = berantakan
 • Munjung = melebihi takeran sampai mau tumpah.
 • Mureng = mromong, kanggo geni

N[besut | besut sumber]

 • Nang = berarti lungo nyang pasar naliko pasaran pahing
 • Nanggor = nabrak
 • Ndhangak = melihat keatas
 • Ndhagel = dagelan,nglawak
 • Ndakik-ndakik = ngomonge gedhe
 • Ndap-dapan = tangi isuk kawanen,keburu-buru
 • Ndedel = munggah meh 90 derajat
 • Ndekep = ndemak,menangkap
 • Ndeler = mengalir pelan-pelan
 • Ndemak = ndemak manuk,menangkap
 • Ndemok, ndemek, nyekel = memegang
 • Ndengkleh = ora jejeg
 • Ndeplok = ngalusne gebing,beras,menumbuk
 • Ndhadhak = nglako'ake jaranan,reyog
 • Ndhedhel = narik
 • Ndhegleg = rubuh sisih ex : fotone Soeharto ndheglek
 • Ndhengak = ndelok nang ndhuwur
 • Ndhengkeli = kadhemen,keweden
 • Ndhepipil = ngumpet ana pojokan tanpo swara
 • Ndhepipis = mojok menyendiri di pojokan
 • Ndhokteran = puskesmas, rumah sakit
 • Ndhut-dhutan = endhut
 • Ndledek = tumpah meleleh
 • Ndlemok = tidak rata
 • Ndobleh = krah klambi ora gelem ngadeg
 • Ndrembel = samubarang dipajang lan katon akeh
 • Ndremimil = mengucapkan sesuatu dengan cepat
 • Ndrendep = berjejeran
 • Ndugal = nakal, preman
 • Nduleg = ndudul,menunjuk dg jari dengan keras
 • Ndumuk = menyentuh dengan tangan
 • Nduwok = mangkok kecil dari tanah liat
 • Negar = lepas atau lari dengan liar untuk kuda, ex jarane negar
 • Nekeran = main kelereng
 • Ngablak = membuka mulut lebar-lebar
 • Ngablak-ablak = terbuka lebar
 • Ngamplok = memeluk
 • Ngandel = percaya,contone;kowe dikandani ora ngandel ,elo dibilangin gak percaya
 • Nganggeri = percaya, dikandhani wong tuwo ora nganggeri,dibilanginn orang tua nggak percaya
 • Ngangklek = malas
 • Nganjok = mudhun,mlaku menyang ngisor
 • Nganyang = manawar harga
 • Ngapret = congkrang
 • Ngarak = mengerami ex manuke habib lagi ngarak ben endhoge ndang netes hehe
 • Ngasak = SDA = spesifik kanggo luru kacang
 • Ngecuprus = ngomonge akeh
 • Ngedumel = nesu,marah
 • Ngekum = nyimpen samubarang ana njero banyu
 • Ngembik = njahe
 • Ngengkel = ngeyel, suka protes
 • Ngesong = bersarang untuk ikan
 • Ngganyang = makan sembarang makanan mentah
 • Nggebeber = lumer amarga kesuwen anggone ngekum
 • Nggebembeng = melembung
 • Nggedibal = saku celana yang terisi penuh
 • Nggedubus = goroh,ngapusi
 • Nggedumbus = bohong
 • Nglempit = melipat baju,kertas,dsb
 • Nggejig = koyo gejig, smash-ane nggejig,tajam
 • Ngglandhang = ngeli,keli
 • Ngglempang = turon leyeh
 • Ngglutha = kondisi lubang tungku yang bagus
 • Nggondhangi =bar sunat thithite banjur abuh
 • Nggowok = bersarang untuk burung
 • Nggraji = idiom,bocah sekolah isane ijih "ngraji" wong tuwane,njaluk
 • Nggrathil = tukang nyolong
 • Nggumun = heran
 • Ngilo = bercermin
 • Nginang = mengunyah daun sirih, dengan bumbu gambir dan enjet
 • Nginceng = umum,nginjen.melihat dengan sebeah mata
 • Nginteri = proses membersihkan kerikil, gabah dan kotoran lain dari beras yang akan dimasak jadi nasi
 • Ngipat = mengibas untuk tangan dan ekor
 • Ngiwi-iwi = mengejek dengan menunjukkan gigi bawah..hayo bingung ra
 • Nglangi = berenang
 • Nglampret = habis tegang terus =lemes = sarkam!,plembungane wis nglampret.
 • Nglemondho = kondisi sungai setelah banjir,ideal untuk mencari ikan
 • Nglentere = lemes,tanpa daya
 • Nglepus = ngrokok,ngudut rasane emat banget
 • Nglethis = ukoro kanggo adang sego urung mateng
 • Ngleyang = layangan yèn pedhot ngleyang
 • Nglingga = pekerjaan menata batu bata mentah sebelum dibakar
 • Ngliyeng = dolan sampe ora ngerti wayah
 • Nglokor = ruwet,kasete nglokor
 • Nglungsuri = nilas,memakai bekas
 • Ngluntrung = berlalu tanpa peduli,mlaku tanpo nggatekne kiwo tengen
 • Ngonthol = njupuk manen telo siji apa loro tapi wite gak dijabel
 • Ngoreti = ngentekne tumekane ora ana sisane
 • Ngrogoh…njupuk barang sing ana sak utowo kanthong klambi
 • Ngrumpul = ngumpul dadi siji
 • Ngrungsungi = saat ular ganti kulit
 • Ngruwat = ngundang dalang nggo nyuwun pendongo
 • Ngudheg = mengaduk
 • Nguyak = memburu sesuatu beramai-ramai
 • Nibotangi = struggling, susah payah
 • Nipon = wong Jepang
 • Njagangi = wayahe bocah arep belajar mlaku
 • Njagong = ngomong,bersenda gurau
 • Njahe = ngenthu, kenthu, bersenggama
 • Njarag = sengaja menggoda
 • Njebros = kanggo sungut,brengos sing katon ora dirawat
 • Njedhindhil = katisen, kademen bar kudanan
 • Njedhing = kamar mandi
 • Njegur = nyemplung
 • Njelehi = bosan
 • Njemblung = kecebur
 • Njendhel = meneng anteng,ora njendhel,ora gelem meneng
 • Njenggeleg = watu njenggeleg gedhé sakhohah kok ora ngerti
 • Njindhil = kaget
 • Njlaprang = menyeruak keluar adjective
 • Njluweg = curam
 • Njogrog = padha karo wong betawi,nganggur
 • Njondhil = terkejut
 • Njongat = menyembul keluar
 • Njoto = leren, ora nyambut gawe
 • Njumbul = kaget
 • Njindhil = kaget
 • Nlemik = cilik
 • Nothok = ngethak, memukul kepala dengan punggung tangan
 • Nrethek = nggolek ngalor ngidul
 • Nulak = mulih,pulang
 • Nuli = kerep,sering
 • Nun = ya,jawabane yèn diceluk
 • Nyambat = njaluk tulung tangga teparo kanggo pegawean sing ora isa dilakoni dhewe
 • Nyedhit = nungging
 • Nyekithing = nyekel
 • Nyelengi = menabung
 • Nyenuk = lungguh
 • Nyingklak = melompat dari belakang
 • Nyirig = jalan kakinya miring-miring
 • Nyisili = makan kuaci
 • Nylekithis = nakal/ugal-ugalan
 • Nylenthak = menendang dengan kaki belakang untuk kuda, kalo
 • Nylimur = alihkan perhatian
 • Nylinthut = menyelinap
 • Nyrunthul = maju tanpa permisi
 • Nyuluh = dudu menehi penyuluhan lho nanging ngolek kodhok,manuk lsp ana wayah wengi
 • Nyumet = nguripne geni

O[besut | besut sumber]

 • Oblog = kegedhen
 • Oda = ora
 • Oglangan = mati lampu
 • Okonge = bokonge,pantatnya
 • Olok = loto,mblelu,ngapusi
 • Omblog = ngapusi,goroh
 • Oncek = ngupas,mengupas
 • Oncor = obor dari bambu
 • Ondha = mbuh sepedhah montore merek apa wae ya ondha
 • Opak = sejinis krupuk
 • Ora enjuh = ora bisa
 • Ora gantha = ora godak, ora iso
 • Ora ilok = ora apik
 • Ora ketang = paling tidak
 • Ora kethang = walaupun/meskipun ex"ora kethang sedino mbok yo indang ngomah tho mas
 • Ora maido = ora nggumun
 • Ora mudheng = ora ngerti
 • Ora ngrewes = ora digatekne
 • Ora sentol = ora sudi
 • Ora sudi = sangat tdk mau
 • Ora suwowo = ampuh
 • Ora tata = ora sopan,unpleasant.impolite
 • Ori = sejinis pring,bamboo
 • Oro-oro = tegalan

P[besut | besut sumber]

 • Pacak = wiwit ,kiwit
 • Padasan = papan kanggo wudhlu
 • Paingan = lungo menyang pasar paing
 • Pak Ayem = merk wur, bumbu rokok
 • Pakel = sejinis mangga kueni,seratnya lebih kasar
 • Pancer = tempuran kali karo segoro
 • Pangan = cekek sumpeh loe, sumpah
 • Pangan mbosok = sumpah
 • Panthek = panthek pedhal lsp
 • Pantheng = panjer,dipantheng tegese dipanjer
 • Papras = mapras, memotong
 • Papringan = dhapuran pring,sekelompok pohon bambu
 • Pasah = ketam
 • Paser = sejinis senjata pelontar anak panah memakai tenaga pegas dari pentil
 • Pathak = ndas,sirah,kepala
 • Pathak warak = sikil warak benggol,kepala pemimpin,kasar
 • Pating = kabèh ketara , pating dlemok
 • Pawon = tungku di dapur untuk masak
 • P****, g***** = umpatan, air mani, sperma
 • P*** = penis
 • Pencila'an = pethakilan
 • Pendhak = nanti
 • Pentil = karet abang kanggo seal ban sepedhah
 • Pentil = uwoh sing ijih enom, buah muda
 • Pespa = vespa, maklum ilat jowo
 • Pethak = bisa pethakan sawah bisa ugo sirahe pethak
 • Pethakilan = wong sing sporty tapi belum tentu sportif
 • Pethel = pethil dengan dua bagian kapak dan martil untuk pekerjaan kayu
 • Pethik = thuthuk sing cilik
 • Pethitha-pethithi = padha karo cluthak
 • Pingul = membuat sudut yang runcing/lingir menjadi tumpul contoh sudut meja
 • Pipi pawon = sisi kiri-kanan tungku
 • Pistol = kue lapis yang terbuat dari katul
 • Pitak = sejinis laler sing biasane nyokot sapi
 • Pithes = mateni kéwan cilik kaya tumo lsp
 • Pithi = kenthing bakul bambu ukuran kecil
 • Plembungan = balon
 • Plenguk = bau apek
 • Plethes = terjal
 • Plintheng = ketapel
 • Plirak-plirik = matanya melirik kesana kesini
 • Pliteng = ketapel
 • Plonthang = belang
 • Pogo = para-para,rak diatas tungku untuk menyimpan persediaan kayu bakar
 • Pokol = gempal, berotot
 • Pomahan = tempat tinggal,perumahan
 • Pondoh = calon manggar, daun dan batang kelapa yang masih muda warnanya putih dan enak dimakan
 • Porok = shock breaker sepeda onthel
 • Potelot = pensil
 • Powel = wis diwasa kanggo wedhus
 • Powotan = jembatan darurat
 • Prahoto = basa mbiyene truk
 • Prejengan = penampilan
 • Premen semar = perment merek semar
 • Puli = jinis krupuk dari beras
 • Pundhung = omahe semut sing nganti kaya gunungan
 • Punten = sejinis kue dari beras yang dikukus dan ditumbuk
 • Punung = sejinis woh unik,biasane dienggo dolanan bocah ditaleni bolah iso munyer seser keno angin
 • Puthu = jinis kue sing dikukus
 • Puthu = Kue Putu
 • Puyang = lempuyang

R[besut | besut sumber]

 • Rampal = sejinis pring,pohonnya kecil
 • Rangen = terserang kutu air
 • Ranggeh = raih, diranggehke,diraihkan
 • Ranggon = cungkup ana tengah sawah kanggo ngaso
 • Rase = Bores,cukuran rambut yang tidak merata
 • Rebut dhucung =rebutan ora bar-bar
 • Remason = balsem,mbuh mereke cap kaki tiga nek kesleo ya diremason
 • Rempon = nyemok empeng
 • Rendeng = wit kacang brul
 • Rendheng = musim penghujan
 • Resak = sampah,wong mbiyèn tego banget njenengke anake resak
 • Resplang = perangan bangunan omah
 • Reto = tanpa tenaga,lemes
 • Rewok = brewok,cambangnya lebat
 • Rigol = gigol,jatuh
 • Rikat = cepet, ndang
 • Rinding = alat musik digawe saka welat pring dimainkan memakai mulut
 • Rinjing = keranjang bamboo ukuran sekitar 20 literan
 • Ritek = ora ritek = gak usah
 • Rucuh = minuman segar saka kelapa muda
 • Rumput jepang = tali plastik, raffia

S[besut | besut sumber]

 • Sabak = papan saka serpihan watu kanggo nulis jaman kamardikan mbiyen
 • Sabun bedot = sabon colek sabun mlenyek detergent
 • Sajake = ketoke
 • Sajeng = nira kelapa
 • Sak hohah = gede atau akèh banget ,banyak sekali
 • Sak ipret = sithik banget
 • Sak kecap = satu kalimat atau satu ucapan
 • Sakringgit = sewu rongatus seket repes,walaupun kurs currency wis tekan mbuh tetep wae 1250
 • Salon = kotak Speaker
 • Sambatan = melu gotong royong kanggo tangga teparo
 • Sambit = mnyambit,mbalang
 • Sampar = sapu
 • Sampluk = tempeleng
 • Saoto = soto khas Pacitan
 • Sasat = sasat nek ngono iso
 • Sauthil = cilik saiprit
 • Sawut = disawut
 • Sebul = tiup
 • Sedilit = sebentar
 • Sejimat = babar pisan siji-siji-o ora enek,ora nduwé
 • Sekilan = ukuran sejengkal
 • Selepan = penggilingan padi
 • Selok = pisau
 • Selongan = sejinis cibuk utawa gayung
 • Semayanan = Janjian
 • Sembribit = baunya menggoda
 • Semburat = definisi warna buah yang sudah sebagian mulai masak
 • Semut ngangkrang = umum,semut abang
 • Sengah-sengah = terserah
 • Sengak = ambune walang sangit
 • Senggani = sejinis semak , buahnya disukai kuthilang dan air buahnya warnanya ungu
 • Senik = bakul dari bambu ukuran kecil
 • Senso = chain saw, gergaji mesin
 • Senthe = sejinis lumbu
 • Senthong = kamar tidur
 • Sentolop = lampu senter
 • Serkel = graji mesin
 • Serokne = banterne, keraskan suaranya
 • Setum = cerobong lokomotif,ngroko'e kaya setum
 • Siji thil = siji-sijine
 • Siloputu = jinis manuk langka keluarga elang
 • Sindap = ketombe
 • Siso = bersiul
 • Sitrun = camilan bocah berbentuk serbuk,makannya dijilat
 • Siwur = gayung dari tempurung kelapa
 • Slekek = kekeh,letterlux
 • Slepen = kanggo ngadhahi bakal rokok lintingan
 • Slodang = mercon dari bambu, biasanya dibunyikan ketika ramadhan
 • Sloh = bersumpah
 • Slulup = silem
 • So = mlinjo, wit so,pohon mlinjo,godhong so,daun mlinjo
 • Sotho = jitak
 • Srampang = nyrawat, mbalang karo arit, bumerang, lsp
 • Srinthil = kotoran kambing,tai wedus, srinthil biasanya dipakai untuk nama anak perempuan jaman dahulu
 • Srudal-srudul = tukang ngambek
 • Srundeng = parutan klapa banjur digoreng
 • Suloyo = payah,loyo
 • Sumelang = mengeluh
 • Sumigar = wayahe dibukak
 • Suri = sebangsa sisir utk mencari tumo
 • Suweg = umbi-umbian,dimasak dengan dikukus
 • Suwir = padha wae, nyuwir, nyuwek

T[besut | besut sumber]

 • Tabok = ditempeleng,dipukul pakai telapak tangan
 • Taju = kayu dawa ugo sing di nggo mbolongi lemah nggo nandur jagung, dhele dll
 • Takik = tempe saka woh mlandhing
 • Tales = talas
 • Talok = widoro,woh ceri
 • Talunan = tegalan
 • Tambra = sejinis ikan air tawar
 • Tampar = tali
 • Tampir = ayakan dari bambu
 • Tanja = membuat lobang dengan taju untuk ditanami kacang dsb
 • Tapih = sandhangan ngisor saka jarik
 • Tarangan = papan kanggo ngendhok pitik
 • Tawon baluh = manawa ngentup abuhe gedhe
 • Tawon kemit = manawa ngentup panas banget rasane
 • Tawu = mengeringkan kedhung,lubuk kecil untuk diambil ikan, udang, kepiting dan lainnya
 • Teki = suket teki
 • Telek = kotoran ayam, kata seru yang artinya tidak percaya
 • Telesan = pakaian
 • Telo jerman = jinis ketela berpohon besar
 • Telpon angin = handphone
 • Tempe benguk = tempe pondhasi,tempe digawe saka benguk
 • Tempe naglog = tempe soko mlandingan
 • Tempelangan = nasi yg di bungkus dengan daun pisang biasanya dibawa ke acara tertentu
 • Tempuk = tabrakan
 • Tepas = Kipas
 • Teplok = rak/tempat lampu, biasanya dipasang di tiang rumah
 • Tepos = tipis, untuk pantat
 • Tereg = keguguran
 • Terong ngor = terong bunder kuning rasane ora enak
 • Tesbeh = tasbih
 • Tesmak = kacamata baca
 • Theklek = alas kaki dari kayu,bakiak
 • Thepleng = semacam perkedel, digawe soko glepung campurane kacang tanah utowo teri
 • Thethek = kenthongan saka pring
 • Thethel = lepas,dithetheli artinya dilepas satu demi satu
 • Thimak-thimik = mlakune bayi
 • Thithil = gogrog sethitik,mrithili kacang brul
 • Thithil = mrithil,memisahkan buah dari tangkainya
 • Thole = anak laki-laki
 • Tholo = sejinis kacang,umum
 • Thothok gerot = sejinis kembang
 • Thukluk = puncak bukit
 • Thundung = usir,ditundhung,diusir
 • Timba = ember
 • Ting = Lampu ana pinggir dalan saka senthir diwadhani kothak kaca
 • Tleser-tleser = meluncur dg halus
 • Tlethong = clethong kotoran sapi
 • Tomblok = keranjang bambu dengan anyaman yang jarang
 • Tonggeng = kalajengking ireng gedhe
 • Tracak = sikil asu, macan, kucing
 • Trancam = panganan saka timun, sejinis urap bumbune mentah kabeh
 • Trelu = truwelu, kelinci
 • Treneng = celana kanggo ulah raga
 • Tuka = iwak pari
 • Tukaran = umum,padu,adu cangkem
 • Tulup = gaman sing cara nganggone disebul utawa ditiup
 • Tumang = mulut bagian atas tungku, tatakan panci atau penggorengan diatas pawonan
 • Tumo = kutu rambut
 • Tungkak = perangan saka sikil wuku

U[besut | besut sumber]

 • Ubreng = binatang kecil yang bisa terbang
 • Udhak-udhak = sejinis serangga sing uripe mangani tlethong,telek lsp
 • Ujug-ujug = tiba-tiba
 • Ula luwuk = ular langka yang kanan bisanya sangat mematikan
 • Ula weling = ular yang warna kulitnya selang-seling hitam putih
 • Umik-umik = seperti mengucapkan sesuatu
 • Unceg = barang lancip kanggo nggawe bolongan lsp
 • Untal = emplok, makan langsung ditelan
 • Unthuk = serbuk kayu dsb
 • Upet = digawe saka manggar garing kanggo obor
 • Uthek-uthek = utak atik

W[besut | besut sumber]

 • Wader = iwak bader
 • Wadhuk = bendungan,perut
 • Wadul = mengadu,mengeluh
 • Wadung = pethel rada gedhé = kanggo ngerjani kayu nanging ijih kasaran
 • Wahing = bersin
 • Walur = sejinis suweg, rasanya kurang enak karena menyebabkan gatal ditenggorokan
 • Wande = iki ora ana paling kecuali lorok, umume wong njenengake pasar
 • Wangkil = sejinis cangkul kecil kemudi kanan kanggo ngresiki suket
 • Wani angas = mung nggedhak thok,wani diwanek-wanekno
 • Wegah = tidak mau
 • Wenter, sumba, gencu = pewarna
 • Wis bar = buyar,paripurna
 • Wis gawan bayi = sudah pembawaannya, karakternya
 • Wur = rajangan cengkeh kanggo bumbu rokok

Y[besut | besut sumber]

 • Yak-yakan = bandel,badhung
 • Yasa = nggawa
 • Ya Wis = ya sudah
 • Yen = mbok menowo

Pranala[besut | besut sumber]

Ukara-ukara ana ndhuwur dijupuk saka pranala ngisor iki,jumlah ukara-ukara sing ana bakal tambah lan diupayaake dipepaki.

[1]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhialek_Pacitan&oldid=1110108"