Dattatreya

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Dattatreya

Miturut kapitadosan umat agama Hindhu, Dattatreya (Sanskerta: दत्तात्रेय; Dattātréya) inggih punika satunggaling déwa ingkang minangka panjalman saking Trimurti (tiga déwa utama), inggih punika Brahma, Wisnu lan Siwa. Dattatreya miyos minangka putra Resi Atri lan Anasuya. Nama Dattatreya asalipun saking tembung datta lan atreya. Tembung datta ateges "dipunparingi", amargi Trimurti sampun maringi parwujudan minangka putra Atri lan Anasuya. Tembung atreya kanthi barès ateges "putra Atri".

Wonten ing tradhisi Natha, Dattatreya dipunanggep minangka awatara utawi inkarnasi saking Déwa Siwa lan minangka Adi-Guru (guru ingkang kapisanan) wonten ing tradhisi Adinath Sampradaya. Wonten ing India, Dattatreya dipunpuja déning mayuta-yuta umat Hindhu lan manéka tradhisi dipunadani kanggé muliakaken Dattatreya.[1]

Umat Hindhu pitados legénda ingkang lumayan misuwur babagan miyosipun Dattatreya. Konon wonten ing sawijining dinten, Narada muji-muji pengabdian Anasuya tumrap garwanipun (patibratyam) ing sangajengipun garwa-garwa Déwa Brahma, Wisnu lan Siwa. Pujian Narada ingkang kumalungkung damel para dèwi punika iri. Lajeng nyeyuwun dhateng garwanipun saperlu nggoyahaken iman Anasuya. Brahma, Wisnu lan Siwa tindak sowan Anasuya kanthi nyamar. Nalika punika Atri saweg boten wonten ing griya.

Wonten ing penyamaran, tiga déwa nyuwun tetedhan dhateng Anasuya. Nalika Anasuya nyaguhi, tiga déwa nambahake bilih kapéngin nampi persembahan manawi Anasuya nindakaken tanpa migunakaken ageman. Anasuya bingung. Manawi piyambakipun rawuh tanpa migunakaken ageman ing sangajengipun tiyang sanès, saèngga pengabdianipun (patibratyam) badhé dhawah. Manawi piyambakipun nampik, tiga tamuipun saged maringi kutukan. Anasuya rumaos bilih tiga tamu punika sanès minangka tiyang normal amargi panyuwunipun ingkang anéh lan piyambakipun rumaos dipunjebak supados mlebet ing kaanan ingkanng awrat. Lajeng Anasuya komunikasi kaliyan garwanipun lumantar pikiranipun lan ngendika bilih piyambakipun boten ajrih kanggé nglayani tamunipun tanpa busana amargi boten kapangaruh déning napsu.

Nalika tiga tamunipun nyenyuwun tetedhan lan tanpa sengaja nambahaken tembung ibu wonten ing panyuwunipun, Anasuya rumaos bilih piyambakipun kedah nglayani tamunipun kanthi nganggep para tamu punika minangka laré lan maringi pelayanan kados ingkang dipunsuwun. Amargi katulusan manahipun anggénipun nglayani panyuwunipun para tamu, ujug-ujug tiga déwa punika ébah dados tiga laré alit. Sanalika punika ugi buah dhadha Anasuya wiwit medalaken banyu susu. Piyambakipun nyusoni tiga déwa punika ingkang sampun dados laré alit, lajeng piyambakipun mapanaken dhateng kranjang. Nalika Atri rawuh, Anasuya nyariosaken kadadosan ingkang sampun kalampahan. Nalika tiga laré punika saweg wungu, lajeg ébah malih dados para déwa lan maringi anugrah dhateng Anasuya. Anasuya nyuwun supados tiga déwa sami njalma minangka putranipun. Pungkasan, panyuwunan Anasuya dipunkabulaken, tigang déwa njalma dados Dattatreya.[2]

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

Cithakan:Hindu Déwa

Awatara Wisnu
Matsya | Kurma | Waraha | Narasinga | Wamana | Parasurama | Rama | Kresna | Baladewa (Balarama) | Buddha | Kalki