Muhammad Choirul Amri

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
(Kaelih saka Choirul Amri)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Muhammad Choirul Amri (43) miyos wonten ing Kabupatèn Ngawi, Jawi Wétan tanggal 24 Januari 1975. Choirul Amri menika nyambut damel wonten ing Microsoft taun 2013. Ananging piyambakipun medal saking Microsoft amargi piyambakipun badhe damel Désa Kuniran dados désa ingkang saé. Sinaosa Choirul Amri menika sampun nyambut damel ingkang saé, piyambakipun tansah kèmutan kaliyan Désa Kuniran. Amargi piyambakipun prihatos kaliyan warga désanipun. Miturut panggalihanipun Choirul Amri, piyambakipun yakin menawi warga désanipun gadhah potensi kagem sareng-sareng mbangun désanipun. Saking panggalihan menika, Choirul Amri budidaya masarakat kagem damel désa wisata, budidaya lèlè kaliyan peternakan ménda (ingkang sampun ngasilaken produk-produk saking susu ménda). [1]

Kagesangan[besut | besut sumber]

Choirul Amri menika miyos wonten ing tanggal 24 Januari 1975 ing Kabupatèn Ngawi, Jawi Wétan. Choirul Amri menika kagungan asma jangkep inggih menika Muhammad Choirul Amri. Lajeng piyambakipun kagungan garwa ingkang asmanipun Santika Winoto (44) kaliyan kagungan putra kalih (jaler kaliyan èstri) inggih menika Alisha Fathah (15) kaliyan Arya Fthurrahman Amri (13).

Penidikan[besut | besut sumber]

Choirul Amri menika sinau wonten ing SD Kuniran Satu, Ngawi taun 1981 - 1987. Lajeng piyambakipun ngelajengaken sinaunipun wonten SMP Siné, Ngawi taun 1987 - 1990. Wonten taun 1990 - 1993 piyambakipun sekolah wonten ing SMA Taruna Nusantara kaliyan mlebet jurusan IPA. SMA Taruna Nusantara menika wonten ing Kabupatèn Magelang. Wonten ing jaman SMA menika piyambakipun kedhah sekolah wonten ing sajawinipun Kabupatén Ngawi. Taun 1993 - 1998 piyambakipun kuliah wonten ing STT Telkom Bandungjurusan Teknik Industri.

Padamelan[besut | besut sumber]

  • PT Nobi Putra Angkasa dados Production Engineer lajeng IT Manager (1998 - 2005)
  • Ilmukomputer.com dados Pendiri Bersama (2002)
  • Netway Utama dados Senior Developer (2005 - 2006)
  • Avantus Training dados Principle Trainer (2006 - 2011)
  • Microsoft Indonesia dados Konsultan Spesialisasi Database (2011 - 2014)
  • eBiz Cipta Solusi dados Wakil Presiden Divisi Perusahaan (2014 - samenika)
  • Pendiri Rumah Inspirasi Nusantara (2018)

Nalika piyambakipun nyambut damel wonten ing Microsoft, Choirul Amri menika naté nggarap proyek IT (Information Technology) wonten ing Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, kaliyan Amerika Serikat. Sasanèsipun Choirul Amri menika dipunparingi penghargaan Circle of Excellence Platinum Microsoft. Lajeng piyambakipun dados salah satunggaling saking 25 (selangkung) konsultan ingkang langkung saé taun 2013. Choirul Amri menika menawi nyambut damel boten wonten dinten libur. Prekawis menika ndadosaken produktivitas Choirul Amri ngantos angka 173% (persen). Lajeng wonten taun ingkang sami, Choirul Amri menika ndhèrèk gladhi wonten ing Chicago. Gladhi menika dipunwarahi kaliyan Paul Randal inggih menika salah satunggaling tiyang saking Community Leader Database wonten ing Microsoft.

Ananging wonten ing taun ingkang sami inggih menika taun 2013, Choirul Anwar medal saking Microsoft amargi piyambakipun badhé damel Désa Kuniran dados désa ingkang saé inggih menika dados désa wisata. Lajeng kagem mbangun désa menika piyambakipun dados konsultan IT wonten ing salah satunggaling perusahaan Jakarta. Piyambakipun boten rumaos kuciwa amargi medal saking Microsoft. Lajeng piyambakipun kagungan pangimpèn sanès kagem damel Désa Kuniran dados désa wisata.

Budidaya lélé kaliyan susu ménda[besut | besut sumber]

Kagem wujudaken pangimpèn menika, pangudi Choirul Amri dipunwiwiti wonten ing Februari 2015 inggih menika nyobi kagem budidaya lèlè. Piyambakipun dipunbantu kaliyan 30 warga désa menika lajeng damel Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN). Wonten ing budidaya menika wonten prakawis ingkang dadosaken masalah inggih menika warga dèrèng saged nata keuangan kanthi saè. Warga lajeng kirang arta kagem mundhut pakan lèlè amargi arta ingkang dipunginaaken kagem budidaya menika boten dipunpisahaken kaliyan arta kagem pamedalan piyambak. Saking menika Choirul Amri lajeng damel koperasi pakan kagem bantu warga nata keuangan menika.

Wonten ing Oktober 2017, Choirul Amri kagungan penggalihan kagem damel peternakan ménda saperlu badhe dipunpendhet susunipun. Pangajeng-ajengipun inggih menika menawi susu menika dipunsadé reginipun langkung awis tinimbang susu saking lembu. Lajeng Choirul Amri menika ngèngkèn warga désa kagem tumut program peternakan ménda menika. Sepindah namung wonten sekedhik tiyang ingkang tumut kagem budidayaaken ménda menika. Padamelanipun menika kedhah ngingah ménda kaliyan meres susunipun. Lajeng warga ingkang sampun bantu menika dipungaji kinten-kinten Rp 400.000,- saben sasi. Dangu-dangunipun tiyang ingkang ndherek budidaya ménda menika dados enem tiyang saéngga gajinipun dados 1,5 yuta saben wulan.

Saking hasil budidaya menika, susu ingkang dipundamel produk inggih menika kefir, yougurt, es krim, sabun, kaliyan sapiturutipun. Hasilipun dipunsadé supados saged dados arta ingkang dipunginaaken kagem ngingah ménda kaliyan gaji warga. Samenika peternakan menika gadhah nami inggih menika Bumi Retawu Farm. Lajeng Choirul Amri menika ugi ngagengaken budidaya tetuwuhan kanthi cara hidroponik.

Désa wisata[besut | besut sumber]

Wonten ing Oktober 2017 menika Désa Kuniran dados désa wisata kaliyan damel Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Sadèrèngipun Choirul Amri sampun kagungan penggalihan kagem damel Désa Kuniran menika dados Cagar Budaya Lumbung Padi kaliyan ngginaaken Embung Kuniran, sanggar karawitan, kaliyan peternakan ménda. Sasanésipun warga désa menika damel menara kagem foto. Wonten Januari 2018 Choirul Amri menika damel Rumah Inspirasi Nusantara kagem budidaya masyarakat. Salajengipun piyambakipun ugi damel kontes fotografi temanipun "Kuniran Ngangeni". Lajeng foto-foto menika dipunupload wonten sosmed (social media) saéngga wisatawan saged mangertos kaliyan désa menika. Saking uploadan foto menika wisatawan ingkang rawuh wonten Désa Kuniran menika langkung kathah.

Jumlah wisatawan ingkang rawuh wonten désa menika kinten-kinten 200an wisatawan. Saking menika warga désa anggadhahi raos bungah kaliyan semangat kagem dadosaken désa menika dados désa ingkang langkung saé. Lajeng warga désa menika usaha kagem damel Désa Kuniran dados désa ingkang éndah.

Rèferènsi[besut | besut sumber]

  1. Leba, Elsa Emiria (2018-07-23). "Meninggalkan Microsoft, Memberdayakan Masyarakat Desa".