Bintang Mahaputra Pratama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Bintang Mahaputra Pratama

Bintang Mahaputra Pratama inggih punika dipundadosaken Bintang Mahaputra kelas IV. Bintang Mahaputra Pratama inggih punika ugi minangka salah satunggaling wujud bintang penghargaan sipil ingkang paling inggil, nanging dipunwedalaken lan dipunparingaken sasampunipun Bintang Republik Indonesia dhateng anggota korps militèr. Bintang punika dpunparingaken dhateng sinten kémawon ingkang gadhah jasa ageng sanget ing babagan militèr ugi. Bintang Mahaputra inggih papanipun satunggal tingkat langkung andhap tinimbang Bintang Republik Indonesia.[1] Ingkang pinaringan bintang Mahaputera punika sarat-saratipun ingkang umum inggih punika kedah:

 1. Warga Nagara Indonesia WNI
 2. Gadhah kapribaden lan budi pekerti ingkang saé
 3. Boten naté dipunukum kunjara langkung saking satunggal taun amargi nindakaken satunggaling tumindak ala.

Déné sarat ingkang mirunggan inggih punika gadhah jasa ingkang luar biyasa dhateng nusa lan bangsa ing satunggaling babagan tartamtu ing sak njawinipun babagan militèr, kados ta ing babagan pulitik, ékonomi, kauangan, sosial, kabudyan, pendhidhikan, kaamanan, pembangunan, administrasi, ngèlmu kawruh, tetanen, perikanan, peternakan, perindhustrian, perdagangan, pelayaran, lan sapanunggalanipun.

Wujudipun Bintang[besut | besut sumber]

Bintang Mahaputra Pratama inggih wernanipun pethak kanthi lis ing pinggiranipun saking emas. Bintang punika gadhah sudut gangsal kanthi pucukipun inggih wujud satunggaling penthol mutiara. Wonten ing antawisipun sudut-sudut bintang katingal satunggaling berkas sinar ingkang kapérang saking 17 rerangkening mutiara. Déné ing tengah-tengahipun bintang wonten satunggaling bunderan ingkang dipunwujudaken déning satunggal tangke kapuk lan satunggal pang pantun ingkang saben kapuk lan pari kapérang saking wolung iji kembang kapuk kanthi ronipun lan sekawan dasa gangsal iji pari ingkang punika sedaya nggambaraken tanggal kamardikan bangsa Indonesia inggih ing tanggal 17 Agustus 1945. Kajawi punika, ing tengah-tengahipun bunderan punika ugi wonten seratan "MAHAPUTERA" ingkang dipundamel saking emas ingkang mapan wonten ing sinar-sinar emas ingkaxng minangka satunggaling bintang ingkang gadhah sudut sedasa ing sak nginggiling dhasar warni abrit. Dhasar warni abrit wonten ing salebeting bunderan lan dhasar warni pethak saking lintangipun inggih asalipun saking warninipun gendéra Indonésia inggih Sang Saka Merah Putih.

Bintang Mahaputera Pratama inggih pitanipun awujud kalung sami kados Bintang Mahaputera Utama lan Bintang Mahaputera Nararya. Déné dhasaring kukum dipunwedalaken tandha kaurmatan Bintang Mahaputera inggih punika UU Nomer 6 Drt Taaun 1959.

Ingkang Nampi[besut | besut sumber]

Tokoh-tokoh bangsa Indonésia ingkang sampun kaparingan penghargaan Bintang Mahaputera Pratama punika ing antawisipun inggih punika:[2]

 • ABAS, A., Mr. (Almarhum)
 • ABDUL AZIS SALEH, (Almarhum)
 • ABDUL AZIS LAMADJIDO, H, S.H
 • ABDUL SALEH, Dr
 • ABDUL FATAH HASAN, (Almarhum)
 • ABDUL RIVAI HARAHAP, H
 • ABDULLAH SYAFI'IE, K.H. (Almarhum)
 • ADAM MALIK, H
 • AHMAD SULEMAN WIRIADIDJAJA, Ir
 • ALIMIN (Almarhum)
 • ANDI PANGERAN PETARANI (Almarhum
 • ARJODARMOKO, drh
 • ASHARI DANUDIRDJO
 • ASIKIN NATANEGARA, R. (Almarhum)
 • BASYARUDDIN RAHMAN MOTIK, H. (Almarhum)
 • BERNARD WILHELM LAPIAN
 • DES ALWI ABUBAKAR
 • DJAMIN
 • DJEN MOHAMAD SURJOPRANOTO
 • EMMY SAELAN (Almarhum)
 • EMMY SARIAMAH YOGIE S. MEMET, Hj., Ny
 • ENOCH DANUBRATA
 • FERDY SALIM
 • HALIM PERDANAKUSUMA, A. (Almarhum)
 • HAMIDAN, A.A
 • HEDIJANTO
 • HUSEIN MUTAHAR
 • I GUSTI NGURAH RAI (Almarhum)
 • ISWAHJUDI (Almarhum)
 • JULIE SULIANTI SAROSO, Prof.Dr.
 • KARTOWIYONO, Ny. (almarhumah)[3]
 • LANTO DAENG PASEWANG (Almarhum)
 • MANGINDAAN, E.E.
 • MARTADINATA, R.E
 • MELY TAN GIOK LAN, Ph.D
 • MEMET SASTRAWIRJA (Almarhum)
 • MOCH. BASOFI SOEDIRMAN, H
 • MOECHTAR
 • MOEKIBAT, P. (Almarhum)
 • MOHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Ir.M.Eng
 • MOHAMMAD MANGOENDIPRODJO, H.R
 • MUDAHAM TAUFIK ZEN, Prof.M.Sc
 • MUHAMMAD TAHER DJIDE. H., Prof. Drs
 • PADMO WAHJONO, Prof.Dr.S.H
 • PETER PATTA SUMBUNG, Dr.MPH
 • POANG DEPU, Ny. (Ibu Agung)
 • PRINGGODIGDO, A.G., Prof.Mr
 • RADEN EMMA PURADIREDJA, Ny
 • SAAFROEDDIN BAHAR, Drs
 • SAGALA, F.P., Ir.S.H
 • SAID, H.M., Ir
 • SAIFUL ANWAR, Dr
 • SALAWATI, Ny. (Almarhum)
 • SINDHUNATHA, K., S.H
 • SIREGAR, H
 • SITI HARDIYANTI HASTUTI INDRA RUKMANA, Hj.,Ny
 • SOEDARPO SASTROSATOMO
 • SOEKARNO DJOJONEGORO
 • SOEPRAPTO, R. (Almarhum)
 • SOEWARDI
 • SOSRODANUKUSUMO, R.K.K. (almarhum)
 • SOSRODININGRAT, K.R.M.A.,Drs. (Almarhum)
 • SRI PAKU ALAM VIII
 • SUDARSONO
 • SUDIRMAN (Almarhum)
 • SUDIRO
 • SUKARNI KARTODIWIRJO (Almarhum)
 • SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO
 • SUWITO KUSUMOWIDAGDO
 • WASKITO REKSOSUDIRDJO, Drs
 • WINOTO DANUASMORO
 • WIRATNO (Almarhum)

ZAHID HUSEIN

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. BINTANG MAHAPUTERA(dipunundhuh tanggal 7 Maret 2013)
 2. [1](dipunundhuh tanggal 8 Maret 2013)
 3. Penerima Bintang Mahaputera Pratama