Panganggo:Wirjadisastra/Ngoko - Krama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Dhaptar ingisor awujud tembung ing Basa Jawa Ngoko lan owah-owahané menyang Basa Jawa Krama lan Krama Inggil.


A B C D E F iG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[besut | besut sumber]

Ngoko Krama Madya Krama Inggil
abang abrit abrit
adhi adhi rayi
adeg ngadeg jumeneng
adoh tebih tebih
adus adus siram
ajang ajang ambeng
aku kula kawula, dalem
ambung ambung aras
amít amit kulanuwun
anak yoga putra
anak-anak anak-anak peputra
anggo anggé agem
aran nama asma
arep ajeng, badhé kersa
(pem)-barep pembajeng pembajeng
asu segawon segawon
awèh nyukani maringi
ayo mangga sumangga

B[besut | besut sumber]

Ngoko Krama Madya Krama Inggil
bali, mulih wangsul kondur
banyu toya toya
bojo semah garwa
buwang bucal bucal

C[besut | besut sumber]

Carita

D[besut | besut sumber]

Pérangané awak[besut | besut sumber]

Ngoko Krama Madya Krama Inggil
alís alis imba
ati manah peng(galih)
awak badan salira
balung balung tosan
bangkèkan bangkèkan pamekan
bathuk bathuk palarapan
bokong bokong bocong
brengos brengos gumbala, rawis
cangkem cangkem tutuk
cengel cengel griwa
dhadha dhadha jaja
dhengkul dhengkul jengku
dlamakan dlamakan samparan
driji driji racikan
embun-embunan embun-embunan pasundhulan
endhas sirah mustaka
èpèk-èpèk èpèk-èpèk tapak asta
geger geger pengkeran
gelung gelung ukel
getíh rah rah
githok githok julukan
gulu gulu jangga
idep idep ibing
idu idu kecoh
iga iga unusan
ilat ilat lidhah
irung irung grana
janggut jangggut kèthèkan, adhegan
jénggot jénggot gumbala
kémpol kémpol wengkelan
kringet kringet riwé
kuku kuku kenaka
kupíng kuping talingan
lambé lambé lathi
luh luh waspa
mata mripat paningal, soca
pipi pipi pangarasan
pundhak pundhak pamidhangan
pupu pupu wentis
rai rai pasuryan
rambut rambut réma, rikma
riyak riyak jlagra
sikíl suku ampéyan
susu susu prembayun
suwara swanten swanten
tangan tangan asta
umbel umbel gadhing
untu untu waja
uyuh toyan turas
weteng weteng padharan
wudel wudel tuntunan

Sumber[besut | besut sumber]

  1. Kamus Indonesia - Daerah Jawa, Bali, Sunda, Madur, Sugiarto, dkk, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
  2. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa), Tim Penyusun Balai Basa Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001. ISBN 979-672-990-3
  3. Kamus Lengkap Basa Jawa, S.A. Mangunsuwito, CV Yrama Widya, 2002. ISBN 979-543-072-6
  4. Kamus Lengkap Basa Jawa, Drs. Sudarmanto, Widya Karya, Smarang, ISBN 978-602-8517-06-5
  5. Kamus Pepak Basa Jawa, Drs. Slamet Mulyono, Pustaka Widyatama, ISBN 979-610-172-6
  6. Kamus Jawa-Indonesia Indonesia-Jawa, Dr. Purwadi M.Hum., Bina Media, Yogyakarta, ISBN 979-9417-90-2
  7. Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. et.al., Kanisius, Yogyakarta, ISBN 978-979-672-991-3
  8. Kamus Basa Jawi Alus Surakarta, Drs. Sapto Haryanto, CV Cendrawasih Surakarta.

Pranala njaba[besut | besut sumber]