Babat, Lamongan

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Kecamatan Babat

Peta lokasi Kecamatan Babat
Provinsi Jawa Wétan
Kabupatèn Lamongan
Jembar wewengkon - ha.;
Cacah pedunung -jiwa
 - Kapadhetan --- jiwa/km2
Desa/kelurahan ---/---

Kecamatan Babat Inggih menika satunggalipun kecamatan ing Kabupatèn Lamongan, provinsi Jawi Wétan. Kecamatan menika dumunung wonten sapinggiring margi ingkang ngubungaken Surabaya-Jakarta, lan nggadahi panggènan ingkang strategis, amargi dumunung ing margi ageng ingkang nggubungakan antar kitha. Kecamatan Babat wewatesan kaliyan Kabupatèn Jombang wonten sisih kidul,Kabupatèn Bajanegara wonten sisih kilèn, Lamongan/Surabaya wonten ing sisih wétan, lan Tuban wonten sisih lèr.

Kecamatan Babat mujudaken salah satunggalipun kecamatan saking pitulikur kecamatan wonten ing Kabupatèn Lamongan ingkang manggèn wonten ing sapinggiriripun margi jurusan Jakarta-Surabaya, lan wonten antawisipun kitha-kitha :

 • Jombang ingkang wonten ering kidul
 • Bojonegoro ingkang wonten ering kilen
 • Lamongan/Suroboyo ingkang wonten ering wetan
 • Tuban ingkang wonten ering ler.

Wiyaripun wewengkon watawis 6.375,475 Ha kanthi cacah jiwa + 75.717 jiwa ingkang dumados saking 37.234 jaler lan 38.483 estri. Kecamatan Babat dipun pérang dados 21 désa, 2 Kelurahan, 47 Dusun lan 7 Lingkungan.

Pamaréntahan[sunting | Owah sumber]

Panaréntahan Kecamatan Babat dumados saking Dinas Instansi ingkang dumados saking Instansi Teknis lan instansi ingkang gegayutan kaliyan pelayanan masyarakat ingkang cacahipun ngantos 26 Dinas Instansi lan 70% sampun anggadhahi kantor piyambak senandyan taksih kirang prayogi sarana lan prasarananipun, déné ingkang 30 % sanèsipun taksih dados setunggal kaliyan instansi sanes.

Désa-Désa / Kelurahan[sunting | Owah sumber]

Ekonomi[sunting | Owah sumber]

a. Kec.Babat anggadhahi 4 pasar désa lan 1 pasar Kabupatèn ingkang mujudaken pusat pengembangan perekonomian masyarakat padusunan lan perkotaan. Menggah data pasaripun kados makaten, Pasar desa Plaosan kanti gunggung los 3, Kios 13 iji kanti gunggung pedagang + 56 tiyang ingkang bikak saben dintenipun. Pasar desa Gembong kanti gunggung los 5 iji, kios 140 iji kanthi gunggung pedagang 232 tiyang ingkang bikak saben dinten pasaran pon lan kliwon

 • Pasar Désa Moropelang kanti jumlah kios 96 buah, jumlah pedagang 192 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar Désa Koyongan kanti gunggung las 4 buah, kios 9 buah lan pedagang 31 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar kelurahan Babat kanti gunggung kios 949 buah jumlah pedagangipun 1,387 tiyang.

Pasar Daerah bikak ing saben dintenipun, dene pasar ayam manggen wonten kelurahan Banaran.

b. Salintunipun Pasar-pasar tradhisional wonten Kec.Babat ugi wonten swalayan-swalayan. Ingkang manggèn wonten saubengipun pasar Babat. Minggah swalayan-swalayan kalawan inggih menika Alfa ingkang manggèn wonten Kelurahan Banaran, Indomaret ingkang manggèn wonten Kelurahan Banaran, Indomargo Primatama ingkang manggèn wonten Kelurahan Banaran, Awam Swalayan ingkang manggèn wonten Kelurahan Babat, Siswa Swalayan ingkang manggn wonten Kelurahan Babat

Pendhidhikan[sunting | Owah sumber]

a. Pendidikan non formal ingkang aturi pondok-pondok pesantren ugi sumebar wonten wewengkon Kec.Babat ingkang kathaipun ngantos 9 pondok pesantren inggih meniko :

 • Ponpes As-Syafi’iyah ingkang manggèn wonten kelurahan Babat dipun embani K.H.Khurkhi
 • Ponpes Ihyaul Ulum ingkang manggèn wonten kelurahan Babat dipun embani KH.Fahrur Rozi
 • Ponpes Hidayatus Sibyan wonten Sawo kelurahan Babat dipun embani KH.Munir
 • Ponpes Tarbiyatul Muttaalimin wonten desa Kuripan dipun embani KH.Farkhan
 • Ponpes Muhammadiyah manggèn wonten kelurahan Babat dipun embani KH.Muhlis Sulaiman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggon wonten dusun Tegal Rejo, desa Datinawong ingkang dipun

embani KH.M.Farkhan.SAg

 • Ponpes Nurul Siroj manggèn wonten Tritunggal imgkang dipun embani KH.Kholiq Affandi
 • Ponpes Al-Barokah manggèn wonten Ngentruk Gilang Babat ingkang dipun embani KH.Sunhaji Luqman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggèn wonten désa Moropelang ingkang dipun embani K.Syeirozy

b. Déné sarana pendhidhikan formal kathahipun 84 sekolah ingkang kapérang :

 • SDN  : 36 Sekolah
 • MI  : 30 Sekolah
 • SLTP  : 09 Sekolah
 • SLTA  : 08 Sekolah

Transportasi[sunting | Owah sumber]

Minggah wonten babagan perhubungan, wonten sawetawes sarana perhubungan ing tumuju wonten kitha-kitha saindengeng P.Jawa, Sumatra, Bali ingkang arupi : a. Sarana perhubungan darat : “Bus antar propinsi” Bus antar kota dalam Propinsi : “ Kréta latu Exspres Jakarta-Surabaya : ” KRD (Bajanegara-Surabaya) : “Mini Bus antar kota dalam propinsi: “Colt MPU : Dokar Becak b. Sarana perhubungan air, ingkang arupi baita biasanipun diginaaken para warga sakitaripun lepen Bengawan Solo kangge sarana tumbas barang/kekilakan kaliyan para pedagang dateng Pasar Babat. c. Sarana Komunikasi wonten Kecamatan Babat saget lelantaran-lumantar media Telephon (Telkom), Elektronik (Suara Ronggohadi FM), Pos dan Giro.

5. Kec.Babat wonten panggènan wisata ingkang kanggé sawentawis wekdal menika dereng dipun kelola kanthi sae inggih meniko Guwa Lawa lan Sendhang Puncak Wangi.

Potènsi sanès[sunting | Owah sumber]

Kecamatan Babat mujudaken salah setunggalipun pusat miyara susuh peksi walet ingkang nggadhahi mboten kemawon saking warga Babat ananging ugi saking njawinipun kitha kadosta saking Jakarta, Gresik, Jombang lan Surabaya, dene cacahipun para pamiyara susuh peksi walèt ngantos 22 tiyang. Salintunipun minangka punjering perdagangan Kecamatan Babat saperangan ageng wewengkonipun mujutaken wewengkon ingkang kangge pertanian. Dene saperangan ageng mujutaken sito sabin tadha udan ingkang ngantos 70 %. Dene hasilipun budidaya tetanem roto-roto hasilipun saben tahunipun kados mekaten : Pantun: 30.010 ton, Jagung: 4.944 ton, Kedelai: 75 ton, Kacangijo: 324 ton. Kangge anjagi kekirangan toya lan kanggé nampung toya wekdal rendhengan, Kecamatan Babat anggadhahi 15 wadhuk ingkang sumebar wonten 15 desa. Salintunipun wadhuk Kecamatan Babat ugi anggadhahi 5 sumber toya ingkang sumebar wonten 5 desa inggih menika wonten désa Puncak Wangi, Bulu margi, Karangkembang, Kuripan, Gendong Kulon. Kanthi potensi wilayah ingkang saé, dipun pirsani saking sisi geografis utawi transportasi, saéngga mahanani timbulipun para pengusaha/ perusahaan-perusahaan ingkang ageng utawi alit, antawisipun :

 1. Petrokimia (Pengelolaan toyo wonten desa Trepan)
 2. PDAM wonten Desa Plaosan
 3. Pabrik Cèt wonten desa Gendong Kulon
 4. Pabrik Plastik wonten desa Bedahan
 5. PT.Bumirejo ingkang ngasilaken bahan bangunan wonten desa Karangkembang
 6. Pabrik Kecap wonten desa Karangkembang
 7. Pabrik Cosmetik (Vicaris)

Salintunipun pabrik-pabrik ingkang kasebat wonten nginggil ugi wonten 7 dealer sepeda motor inggih meniko : Kharisma motor, Sanek motor, Kanzen motor, Suzuki motor, Yamaha Motor, Glory motor. Ugi wonten 3 SPBU inggih meniko SPBU Gembong, Plaosan, Banaran.

Kangge nggrengsengaken sèktor inventasi, ugi wonten sarana perbankkan ingkang nyekapi. Menggah sarana perbankan ingkang wonten Kecamatan Babat inggih meniko : BRI Unit Babat, Bank Jatim, BNI.1946, BTPN, Bank Panin, Bank Danamon, BPR Babat Lestari, BPR.Ulinda Ganda, BPR Delta Sampurna, BPR Bank Pasar.

Minangka kalengkapan sarana pertokoan wonten Kec.Babat, ugi anggadhahi sawentawis fasilitas umum inggihi menika :

 • Terminal wonten desa Plaosan
 • Terminal MPU wonten Kelurahan Babat
 • Stasiun Seour Babat
 • Stasiun Sepur wonten désa Gembong
 • Pasar Babat
 • Lapangan Sawonggaling wonten Kelurahan Babat
 • Masjid ingkang kathahipun 71 iji
 • Gréja ingkang kathahipun 3 iji
 • Puskesmas Babat, Puskesmas Moropelang, UGD Karangkembang
 • BP Muhammadiyah, BP YPPI 45, Hotel Lima Jaya ingkang ugi dipun lengkapi kalian restoran, Depot Mira, Depot Kita, Rumah Makan Leo lan Ing Lan Rumah Makan Cendrawasih.Kangge ningkataken kwalitas produksi pertanian utaminipun produksi beras wonten Kecamatan Babat anggadhahi 34 pengusaha huller (penggilingan pantun) ingkang sumebar wonten 21 deso.

Salintunipun Indhustri ageng wonten Kecamatan Babat ugi wonten Indhustri alit antawisipun.: Industri Tapé wonten Désa Sambangan, - Anyaman pandan lan tapé wonten Desa Bulumargi, - Anyaman pandan,jamu géndhong lan pengrajin pring wonten Désa Trepan, - Krupuk , Cetakan tutup botol lan pembakaran timah wonten Deso Gendongkulon,- kerupuk,kecap, cagak cor/gorong-gorong, pertukangan kayu/kusen wonten Deso Karangkembang, - Témpé , wingko, jenang lan kecambah wonten Deso Banaran, - Wingko Babat, jenang, roti, wingka 55, roti Varia, roti Citra rasa, donat maharani, kerupuk santoso, catering lan roti dien jaya wonten kelurahan Babat, - kerupuk, percetakan, sablon, tas, kopiah, sarung, gapit wonten Deso Sogo, - Tigan asin, perabot plastik, keripik singkong, keripik rambak/bayam, pengrajin kembang plastik wonten Désa Bedahan, - Tas, tempe lan wingka wonten Deso Plaosan, Tigan puyuh lan dulinan lare-lare wonten Deso Datinawong, - Dompet, tas, sandal lan sabuk wonten Deso Kebonagung,- Konveksi wonten deso Tritunggal (ndamel training park, kaos, jaket) ingkang dipun sade wonten kalimantan, Irian Jaya, Jakarta lan Surabaya, wonten Désa tritunggal wonten 59 pengrajin, - Jahe instan, tigan asin, kripik témpé lan wingka wonten Désa Trepan, - jamu géndhong, krupuk, tempe, tahu wonten Deso Truni.

Kecamatan Babat ugi anggadhahi potensi ngasilaken bahan tambang antawispun tambang watu kapur wonten desa Karangkembang, tambang wedi/ galian C wonten kelurahan Babat lan Banaran

TETEDHAHAN KHAS[sunting | Owah sumber]

Kitha Babat ingkang manggen wonten simpangan margi antar kota, anggadhahi tetedhahan khas ingkang sampun dipun kenal wonten Saindenging panggonan/ kitha/ daerah umpaminipun kadosdéné :

 1. Wingko Babat, Jenang Babat, Krupuk Pereng (Krupuk Sontaria Desa Gendong Kulon),
 2. Sekul Pecel Deret Stasiun Babat ingkang manggen wonten sangajengipun Stasiun Babat.
 3. Tigan Asin


Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Babat,_Lamongan&oldid=840860"