Babat, Lamongan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Babat
Kacamatan
Nagara  Indonésia
Propinsi Jawa Wétan
Kabupatèn Lamongan
Jembar -ha.;
Cacah padunung -jiwa
Kapadhetan jiwa/km2

Babat Inggih punika satunggalipun kacamatan ing Kabupatèn Lamongan, provinsi Jawi Wétan. Kacamatan punika dumunung wonten sapinggiring margi ingkang ngubungaken Surabaya-Jakarta, lan gadhah panggènan ingkang strategis, amargi dumunung ing margi ageng ingkang nggubungakan antar kitha. Kacamatan Babat wewatesan kaliyan Kabupatèn Jombang wonten sisih kidul,Kabupatèn Bojanegara wonten sisih kilèn, Lamongan/Surabaya wonten ing sisih wétan, lan Tuban wonten sisih lèr.

Kacamatan Babat mujudaken salah satunggalipun kacamatan saking pitulikur kacamatan wonten ing Kabupatèn Lamongan ingkang manggèn wonten ing sapinggiriripun margi jurusan Jakarta-Surabaya, lan wonten antawisipun kitha-kitha:

 • Jombang ingkang wonten ering kidul
 • Bojonegoro ingkang wonten ering kilèn
 • Lamongan/Suroboyo ingkang wonten ering wétan
 • Tuban ingkang wonten ering lèr.

Wiyaripun wewengkon watawis 6.375,475 Ha kanthi cacah jiwa + 75.717 jiwa ingkang dumados saking 37.234 jaler lan 38.483 èstri. Kacamatan Babat dipunpérang dados 21 désa, 2 Kalurahan, 47 Dusun lan 7 Lingkungan.

Pamaréntahan[besut | besut sumber]

Panaréntahan Kacamatan Babat dumados saking Dinas Instansi ingkang dumados saking Instansi Teknis lan instansi ingkang gegayutan kaliyan pelayanan masarakat ingkang cacahipun ngantos 26 Dinas Instansi lan 70% sampun gadhah kantor piyambak senandyan taksih kirang prayogi sarana lan prasarananipun, déné ingkang 30 % sanèsipun taksih dados satunggal kaliyan instansi sanès.

Désa-désa[besut | besut sumber]

Ékonomi[besut | besut sumber]

a. Kec.Babat gadhah 4 pasar désa lan 1 pasar Kabupatèn ingkang mujudaken punjer pengembangan perékonomian masarakat padusunan lan perkotaan. Menggah data pasaripun kados makaten, Pasar désa Plaosan kanti gunggung los 3, Kios 13 iji kanti gunggung pedagang + 56 tiyang ingkang bikak saben dintenipun. Pasar désa Gembong kanti gunggung los 5 iji, kios 140 iji kanthi gunggung pedagang 232 tiyang ingkang bikak saben dinten pasaran pon lan kliwon

 • Pasar Désa Moropelang kanti jumlah kios 96 buah, jumlah pedagang 192 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar Désa Koyongan kanti gunggung las 4 buah, kios 9 buah lan pedagang 31 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar kalurahan Babat kanti gunggung kios 949 buah jumlah pedagangipun 1,387 tiyang.

Pasar Laladan bikak ing saben dintenipun, déné pasar ayam manggèn wonten kalurahan Banaran.

b. Salintunipun Pasar-pasar tradhisional wonten Kec.Babat ugi wonten swalayan-swalayan. Ingkang manggèn wonten saubengipun pasar Babat. Minggah swalayan-swalayan kalawan inggih punika Alfa ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Indomaret ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Indomargo Primatama ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Awam Swalayan ingkang manggèn wonten Kalurahan Babat, Siswa Swalayan ingkang manggn wonten Kalurahan Babat

Pendhidhikan[besut | besut sumber]

a. Wiyata non formal ingkang aturi pondhok-pondhok pesantren ugi sumebar wonten wewengkon Kec.Babat ingkang kathaipun ngantos 9 pondhok pesantren inggih punika:

 • Ponpes As-Syafi’iyah ingkang manggèn wonten kalurahan Babat dipunembani K.H.Khurkhi
 • Ponpes Ihyaul Ulum ingkang manggèn wonten kalurahan Babat dipunembani KH.Fahrur Rozi
 • Ponpes Hidayatus Sibyan wonten Sawo kalurahan Babat dipunembani KH.Munir
 • Ponpes Tarbiyatul Muttaalimin wonten désa Kuripan dipunembani KH.Farkhan
 • Ponpes Muhammadiyah manggèn wonten kalurahan Babat dipunembani KH.Muhlis Sulaiman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggon wonten dhusun Tegal Rejo, désa Datinawong ingkang dipun

embani KH.M.Farkhan.SAg

 • Ponpes Nurul Siroj manggèn wonten Tritunggal imgkang dipunembani KH.Kholiq Affandi
 • Ponpes Al-Barokah manggèn wonten Ngentruk Gilang Babat ingkang dipunembani KH.Sunhaji Luqman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggèn wonten désa Moropelang ingkang dipunembani K.Syeirozy

b. Déné sarana pendhidhikan formal kathahipun 84 sekolah ingkang kapérang:

 • SDN: 36 Sekolah
 • MI: 30 Sekolah
 • SLTP: 09 Sekolah
 • SLTA: 08 Sekolah

Transportasi[besut | besut sumber]

Minggah wonten babagan perhubungan, wonten sawetawes sarana perhubungan ing tumuju wonten kitha-kitha saindengeng P.Jawa, Sumatra, Bali ingkang arupi: a. Sarana perhubungan darat: “Bus antar provinsi” Bus antar kutha dalam Provinsi: “ Kréta latu Exspres Jakarta-Surabaya: ” KRD (Bojanegara-Surabaya): “Mini Bus antar kutha dalam provinsi: “Colt MPU: Dokar Becak b. Sarana perhubungan air, ingkang arupi baita limrahipun diginaaken para warga sakitaripun lèpèn Bengawan Sala kanggé sarana tumbas barang/kekilakan kaliyan para pedagang dateng Pasar Babat. c. Sarana Komunikasi wonten Kacamatan Babat saged lelantaran-lumantar médhia Telephon (Telkom), Elektronik (Suara Ronggohadi FM), Pos dan Giro.

5. Kec.Babat wonten panggènan wisata ingkang kanggé sawentawis wekdal punika dèrèng dipunkelola kanthi saé inggih punika Guwa Lawa lan Sendhang Pucuk Wangi.

Potènsi sanès[besut | besut sumber]

Kacamatan Babat mujudaken salah satunggalipun punjer miyara susuh peksi walet ingkang gadhah boten kemawon saking warga Babat ananging ugi saking njawinipun kitha kados ta saking Jakarta, Gresik, Jombang lan Surabaya, déné cacahipun para pamiyara susuh peksi walèt ngantos 22 tiyang. Salintunipun minangka punjering perdagangan Kacamatan Babat sapérangan ageng wewengkonipun mujudaken wewengkon ingkang kanggé tetanèn. Déné sapérangan ageng mujudaken sito sabin tadha udan ingkang ngantos 70 %. Déné hasilipun budidaya tetanem roto-roto hasilipun saben tahunipun kados makaten: Pantun: 30.010 ton, Jagung: 4.944 ton, Kedelai: 75 ton, Kacangijo: 324 ton. Kangge anjagi kekirangan toya lan kanggé nampung toya wekdal rendhengan, Kacamatan Babat gadhah 15 wadhuk ingkang sumebar wonten 15 désa. Salintunipun wadhuk Kacamatan Babat ugi gadhah 5 sumber toya ingkang sumebar wonten 5 désa inggih punika wonten désa Pucuk Wangi, Bulu margi, Karangkembang, Kuripan, Gendong Kulon. Kanthi potensi wewengkon ingkang saé, dipunpirsani saking sisih géografis utawi transportasi, saéngga mahanani timbulipun para pengusaha/ perusahaan-perusahaan ingkang ageng utawi alit, antawisipun:

 1. Petrokimia (Pengelolaan toyo wonten désa Trepan)
 2. PDAM wonten Désa Plaosan
 3. Pabrik Cèt wonten désa Gendong Kulon
 4. Pabrik Plastik wonten désa Bedahan
 5. PT.Bumirejo ingkang ngasilaken bahan yasan wonten désa Karangkembang
 6. Pabrik Kecap wonten désa Karangkembang
 7. Pabrik Cosmetik (Vicaris)

Salintunipun pabrik-pabrik ingkang kasebat wonten nginggil ugi wonten 7 dealer sepeda motor inggih punika: Kharisma motor, Sanek motor, Kanzen motor, Suzuki motor, Yamaha Motor, Glory motor. Ugi wonten 3 SPBU inggih punika SPBU Gembong, Plaosan, Banaran.

Kangge nggrengsengaken sèktor inventasi, ugi wonten sarana perbankkan ingkang nyekapi. Menggah sarana perbankan ingkang wonten Kacamatan Babat inggih punika: BRI Unit Babat, Bank Jatim, BNI.1946, BTPN, Bank Panin, Bank Danamon, BPR Babat Lestari, BPR.Ulinda Ganda, BPR Delta Sampurna, BPR Bank Pasar.

Minangka kalengkapan sarana pertokoan wonten Kec.Babat, ugi gadhah sawentawis fasilitas umum inggihi punika:

 • Terminal wonten désa Plaosan
 • Terminal MPU wonten Kalurahan Babat
 • Stasiun Seour Babat
 • Stasiun Sepur wonten désa Gembong
 • Pasar Babat
 • Lapangan Sawonggaling wonten Kalurahan Babat
 • Masjid ingkang kathahipun 71 iji
 • Gréja ingkang kathahipun 3 iji
 • Puskesmas Babat, Puskesmas Moropelang, UGD Karangkembang
 • BP Muhammadiyah, BP YPPI 45, Hotèl Lima Jaya ingkang ugi dipunlengkapi kaliyan restoran, Depot Mira, Depot Kita, Rumah Makan Leo lan Ing Lan Rumah Makan Cendrawasih.Kangge ningkataken kwalitas produksi tetanèn mliginipun produksi beras wonten Kacamatan Babat gadhah 34 pengusaha huller (penggilingan pantun) ingkang sumebar wonten 21 désa.

Salintunipun Indhustri ageng wonten Kacamatan Babat ugi wonten Indhustri alit antawisipun.: Industri Tapé wonten Désa Sambangan,-Anyaman pandan lan tapé wonten Désa Bulumargi,-Anyaman pandan,jamu géndhong lan pengrajin pring wonten Désa Trepan,-Krupuk, Cetakan tutup botol lan pangobong timah wonten Deso Gendongkulon,-kerupuk,kecap, cagak cor/gorong-gorong, pertukangan kayu/kusen wonten Deso Karangkembang,-Témpé, wingko, jenang lan kecambah wonten Deso Banaran,-Wingko Babat, jenang, roti, wingka 55, roti Varia, roti Citra rasa, donat maharani, kerupuk santoso, catering lan roti dien jaya wonten kalurahan Babat,-kerupuk, percetakan, sablon, tas, kopiah, sarung, gapit wonten Deso Sogo,-Tigan asin, perabot plastik, keripik singkong, keripik rambak/bayam, pengrajin kembang plastik wonten Désa Bedahan,-Tas, tempe lan wingka wonten Deso Plaosan, Tigan puyuh lan dulinan laré-laré wonten Deso Datinawong,-Dompet, tas, sandal lan sabuk wonten Deso Kebonagung,-Konveksi wonten désa Tritunggal (ndamel training park, kaos, jaket) ingkang dipunsade wonten kalimantan, Irian Jaya, Jakarta lan Surabaya, wonten Désa tritunggal wonten 59 pengrajin,-Jahe instan, tigan asin, kripik témpé lan wingka wonten Désa Trepan,-jamu géndhong, krupuk, tempe, tahu wonten Deso Truni.

Kacamatan Babat ugi gadhah potensi ngasilaken bahan tambang antawispun tambang watu kapur wonten désa Karangkembang, tambang wedi/ galian C wonten kalurahan Babat lan Banaran

TETEDHAHAN KHAS[besut | besut sumber]

Kitha Babat ingkang manggèn wonten simpangan margi antar kutha, gadhah tetedhahan kas ingkang sampun kaloka wonten Saindenging panggonan/ kitha/ laladan umpaminipun kados déné:

 1. Wingko Babat, Jenang Babat, Krupuk Pereng (Krupuk Sontaria Désa Gendong Kulon),
 2. Sekul Pecel Deret Stasiun Babat ingkang manggèn wonten sangajengipun Stasiun Babat.
 3. Tigan Asin

Cithakan:Kacamatan Babat