Babat, Lamongan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Babat
Kacamatan
Nagara  Indonésia
Propinsi Jawa Wétan
Kabupatèn Lamongan
Jembar - ha.;
Cacah padunung -jiwa
Kapadhetan jiwa/km2

Babat Inggih punika satunggalipun kacamatan ing Kabupatèn Lamongan, propinsi Jawi Wétan. Kacamatan punika dumunung wonten sapinggiring margi ingkang ngubungaken Surabaya-Jakarta, lan nggadahi panggènan ingkang strategis, amargi dumunung ing margi ageng ingkang nggubungakan antar kitha. Kacamatan Babat wewatesan kaliyan Kabupatèn Jombang wonten sisih kidul,Kabupatèn Bajanegara wonten sisih kilèn, Lamongan/Surabaya wonten ing sisih wétan, lan Tuban wonten sisih lèr.

Kacamatan Babat mujudaken salah satunggalipun kacamatan saking pitulikur kacamatan wonten ing Kabupatèn Lamongan ingkang manggèn wonten ing sapinggiriripun margi jurusan Jakarta-Surabaya, lan wonten antawisipun kitha-kitha :

 • Jombang ingkang wonten ering kidul
 • Bojonegoro ingkang wonten ering kilen
 • Lamongan/Suroboyo ingkang wonten ering wetan
 • Tuban ingkang wonten ering ler.

Wiyaripun wewengkon watawis 6.375,475 Ha kanthi cacah jiwa + 75.717 jiwa ingkang dumados saking 37.234 jaler lan 38.483 estri. Kacamatan Babat dipun pérang dados 21 désa, 2 Kalurahan, 47 Dusun lan 7 Lingkungan.

Pamaréntahan[besut | besut sumber]

Panaréntahan Kacamatan Babat dumados saking Dinas Instansi ingkang dumados saking Instansi Teknis lan instansi ingkang gegayutan kaliyan pelayanan masyarakat ingkang cacahipun ngantos 26 Dinas Instansi lan 70% sampun anggadhahi kantor piyambak senandyan taksih kirang prayogi sarana lan prasarananipun, déné ingkang 30 % sanèsipun taksih dados setunggal kaliyan instansi sanes.

Désa-désa[besut | besut sumber]

Ekonomi[besut | besut sumber]

a. Kec.Babat anggadhahi 4 pasar désa lan 1 pasar Kabupatèn ingkang mujudaken pusat pengembangan perékonomian masyarakat padusunan lan perkotaan. Menggah data pasaripun kados makaten, Pasar désa Plaosan kanti gunggung los 3, Kios 13 iji kanti gunggung pedagang + 56 tiyang ingkang bikak saben dintenipun. Pasar désa Gembong kanti gunggung los 5 iji, kios 140 iji kanthi gunggung pedagang 232 tiyang ingkang bikak saben dinten pasaran pon lan kliwon

 • Pasar Désa Moropelang kanti jumlah kios 96 buah, jumlah pedagang 192 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar Désa Koyongan kanti gunggung las 4 buah, kios 9 buah lan pedagang 31 tiyang ingkang

bikak saben dintenipun.

 • Pasar kalurahan Babat kanti gunggung kios 949 buah jumlah pedagangipun 1,387 tiyang.

Pasar Laladan bikak ing saben dintenipun, dene pasar ayam manggen wonten kalurahan Banaran.

b. Salintunipun Pasar-pasar tradhisional wonten Kec.Babat ugi wonten swalayan-swalayan. Ingkang manggèn wonten saubengipun pasar Babat. Minggah swalayan-swalayan kalawan inggih punika Alfa ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Indomaret ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Indomargo Primatama ingkang manggèn wonten Kalurahan Banaran, Awam Swalayan ingkang manggèn wonten Kalurahan Babat, Siswa Swalayan ingkang manggn wonten Kalurahan Babat

Pendhidhikan[besut | besut sumber]

a. Pendidikan non formal ingkang aturi pondok-pondok pesantren ugi sumebar wonten wewengkon Kec.Babat ingkang kathaipun ngantos 9 pondok pesantren inggih punika :

 • Ponpes As-Syafi’iyah ingkang manggèn wonten kalurahan Babat dipun embani K.H.Khurkhi
 • Ponpes Ihyaul Ulum ingkang manggèn wonten kalurahan Babat dipun embani KH.Fahrur Rozi
 • Ponpes Hidayatus Sibyan wonten Sawo kalurahan Babat dipun embani KH.Munir
 • Ponpes Tarbiyatul Muttaalimin wonten désa Kuripan dipun embani KH.Farkhan
 • Ponpes Muhammadiyah manggèn wonten kalurahan Babat dipun embani KH.Muhlis Sulaiman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggon wonten dusun Tegal Rejo, désa Datinawong ingkang dipun

embani KH.M.Farkhan.SAg

 • Ponpes Nurul Siroj manggèn wonten Tritunggal imgkang dipun embani KH.Kholiq Affandi
 • Ponpes Al-Barokah manggèn wonten Ngentruk Gilang Babat ingkang dipun embani KH.Sunhaji Luqman
 • Ponpes Roudlotul Muttaalimin manggèn wonten désa Moropelang ingkang dipun embani K.Syeirozy

b. Déné sarana pendhidhikan formal kathahipun 84 sekolah ingkang kapérang :

 • SDN  : 36 Sekolah
 • MI  : 30 Sekolah
 • SLTP  : 09 Sekolah
 • SLTA  : 08 Sekolah

Transportasi[besut | besut sumber]

Minggah wonten babagan perhubungan, wonten sawetawes sarana perhubungan ing tumuju wonten kitha-kitha saindengeng P.Jawa, Sumatra, Bali ingkang arupi : a. Sarana perhubungan darat : “Bus antar propinsi” Bus antar kota dalam Propinsi : “ Kréta latu Exspres Jakarta-Surabaya : ” KRD (Bajanegara-Surabaya) : “Mini Bus antar kota dalam propinsi: “Colt MPU : Dokar Becak b. Sarana perhubungan air, ingkang arupi baita biasanipun diginaaken para warga sakitaripun lepen Bengawan Solo kangge sarana tumbas barang/kekilakan kaliyan para pedagang dateng Pasar Babat. c. Sarana Komunikasi wonten Kacamatan Babat saged lelantaran-lumantar media Telephon (Telkom), Elektronik (Suara Ronggohadi FM), Pos dan Giro.

5. Kec.Babat wonten panggènan wisata ingkang kanggé sawentawis wekdal punika dereng dipun kelola kanthi sae inggih punika Guwa Lawa lan Sendhang Puncak Wangi.

Potènsi sanès[besut | besut sumber]

Kacamatan Babat mujudaken salah setunggalipun pusat miyara susuh peksi walet ingkang nggadhahi boten kemawon saking warga Babat ananging ugi saking njawinipun kitha kadosta saking Jakarta, Gresik, Jombang lan Surabaya, dene cacahipun para pamiyara susuh peksi walèt ngantos 22 tiyang. Salintunipun minangka punjering perdagangan Kacamatan Babat saperangan ageng wewengkonipun mujutaken wewengkon ingkang kangge pertanian. Dene saperangan ageng mujutaken sito sabin tadha udan ingkang ngantos 70 %. Dene hasilipun budidaya tetanem roto-roto hasilipun saben tahunipun kados mekaten : Pantun: 30.010 ton, Jagung: 4.944 ton, Kedelai: 75 ton, Kacangijo: 324 ton. Kangge anjagi kekirangan toya lan kanggé nampung toya wekdal rendhengan, Kacamatan Babat anggadhahi 15 wadhuk ingkang sumebar wonten 15 désa. Salintunipun wadhuk Kacamatan Babat ugi anggadhahi 5 sumber toya ingkang sumebar wonten 5 désa inggih punika wonten désa Puncak Wangi, Bulu margi, Karangkembang, Kuripan, Gendong Kulon. Kanthi potensi wewengkon ingkang saé, dipun pirsani saking sisi geografis utawi transportasi, saéngga mahanani timbulipun para pengusaha/ perusahaan-perusahaan ingkang ageng utawi alit, antawisipun :

 1. Petrokimia (Pengelolaan toyo wonten désa Trepan)
 2. PDAM wonten Désa Plaosan
 3. Pabrik Cèt wonten désa Gendong Kulon
 4. Pabrik Plastik wonten désa Bedahan
 5. PT.Bumirejo ingkang ngasilaken bahan bangunan wonten désa Karangkembang
 6. Pabrik Kecap wonten désa Karangkembang
 7. Pabrik Cosmetik (Vicaris)

Salintunipun pabrik-pabrik ingkang kasebat wonten nginggil ugi wonten 7 dealer sepeda motor inggih punika : Kharisma motor, Sanek motor, Kanzen motor, Suzuki motor, Yamaha Motor, Glory motor. Ugi wonten 3 SPBU inggih punika SPBU Gembong, Plaosan, Banaran.

Kangge nggrengsengaken sèktor inventasi, ugi wonten sarana perbankkan ingkang nyekapi. Menggah sarana perbankan ingkang wonten Kacamatan Babat inggih punika : BRI Unit Babat, Bank Jatim, BNI.1946, BTPN, Bank Panin, Bank Danamon, BPR Babat Lestari, BPR.Ulinda Ganda, BPR Delta Sampurna, BPR Bank Pasar.

Minangka kalengkapan sarana pertokoan wonten Kec.Babat, ugi anggadhahi sawentawis fasilitas umum inggihi punika :

 • Terminal wonten désa Plaosan
 • Terminal MPU wonten Kalurahan Babat
 • Stasiun Seour Babat
 • Stasiun Sepur wonten désa Gembong
 • Pasar Babat
 • Lapangan Sawonggaling wonten Kalurahan Babat
 • Masjid ingkang kathahipun 71 iji
 • Gréja ingkang kathahipun 3 iji
 • Puskesmas Babat, Puskesmas Moropelang, UGD Karangkembang
 • BP Muhammadiyah, BP YPPI 45, Hotèl Lima Jaya ingkang ugi dipun lengkapi kalian restoran, Depot Mira, Depot Kita, Rumah Makan Leo lan Ing Lan Rumah Makan Cendrawasih.Kangge ningkataken kwalitas produksi pertanian utaminipun produksi beras wonten Kacamatan Babat anggadhahi 34 pengusaha huller (penggilingan pantun) ingkang sumebar wonten 21 deso.

Salintunipun Indhustri ageng wonten Kacamatan Babat ugi wonten Indhustri alit antawisipun.: Industri Tapé wonten Désa Sambangan, - Anyaman pandan lan tapé wonten Désa Bulumargi, - Anyaman pandan,jamu géndhong lan pengrajin pring wonten Désa Trepan, - Krupuk, Cetakan tutup botol lan pembakaran timah wonten Deso Gendongkulon,- kerupuk,kecap, cagak cor/gorong-gorong, pertukangan kayu/kusen wonten Deso Karangkembang, - Témpé, wingko, jenang lan kecambah wonten Deso Banaran, - Wingko Babat, jenang, roti, wingka 55, roti Varia, roti Citra rasa, donat maharani, kerupuk santoso, catering lan roti dien jaya wonten kalurahan Babat, - kerupuk, percetakan, sablon, tas, kopiah, sarung, gapit wonten Deso Sogo, - Tigan asin, perabot plastik, keripik singkong, keripik rambak/bayam, pengrajin kembang plastik wonten Désa Bedahan, - Tas, tempe lan wingka wonten Deso Plaosan, Tigan puyuh lan dulinan lare-lare wonten Deso Datinawong, - Dompet, tas, sandal lan sabuk wonten Deso Kebonagung,- Konveksi wonten deso Tritunggal (ndamel training park, kaos, jaket) ingkang dipun sade wonten kalimantan, Irian Jaya, Jakarta lan Surabaya, wonten Désa tritunggal wonten 59 pengrajin, - Jahe instan, tigan asin, kripik témpé lan wingka wonten Désa Trepan, - jamu géndhong, krupuk, tempe, tahu wonten Deso Truni.

Kacamatan Babat ugi anggadhahi potensi ngasilaken bahan tambang antawispun tambang watu kapur wonten désa Karangkembang, tambang wedi/ galian C wonten kalurahan Babat lan Banaran

TETEDHAHAN KHAS[besut | besut sumber]

Kitha Babat ingkang manggen wonten simpangan margi antar kota, anggadhahi tetedhahan khas ingkang sampun dipun kenal wonten Saindenging panggonan/ kitha/ laladan umpaminipun kadosdéné :

 1. Wingko Babat, Jenang Babat, Krupuk Pereng (Krupuk Sontaria Désa Gendong Kulon),
 2. Sekul Pecel Deret Stasiun Babat ingkang manggen wonten sangajengipun Stasiun Babat.
 3. Tigan Asin

Cithakan:Kacamatan Babat


Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Babat,_Lamongan&oldid=1060762"