Pisumbanging panganggo

Golèk pasumbang
 
 
      
 
   

Ora tinemu Owah-owahan sing cocog karo wewaton mangkono.