Anu (Mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Seratan paku (abasa Sumeria)kangge dewa An (ugi dados pananda kagem dewa DINGIR)..

Dewa Anu, dewa langit ingkang dipunsembah wonten legenda Sumeria kaliyan legenda Babilonia, nalika peradaban Mesopotamia.[1] Kabudayaan ingkang sami nanging dipunpisahaken jaman ingkang lami, kinten-kinten 2000 taun.[1] Dewa Anu saking peradaban Mesopotamia, dipunpitados kaliyan masarakat Sumeria supados dipunsembah.[2] Wonten mitologi Dewa Anu (ugi gadhah asma sanes inggih punika An = Langit saking abasa Sumeria).

Miturut cariyos ingkang dipunpitados masarakat Mesopotamia sapunika anggota saking tiga keilahian ingkang dipunjangkepi Dewa Bel (urtawi Enlil) kaliyan Ea (utawi Enki).[3] Dewa Anu, miturut legenda, sajatosipun pemimpin para dewa ingkang wonten langit.[1] Dewa ingkang dados tuhan langit, tuhan alam, buruj, rajanipun para dewa-dewa, mahluk ghaib kaliyan jin. Anggadhahi asma sanes inggih punika Council of Anu (Anuna).[1] Tingal wonten istana langit ingkang paling inggil, inggih punika surga.[3] Teoritis, dewa Anu sapunika dewa ingkang paling inggil ananging boten anggadhahi peran ingkang sekedhik wonten mitologi, tembang puji-pujian uga kapitadosan Mesopotamia.[3] Piyambakipun boten namung Bapa saking para dewa ananging ugi bapa saking roh-roh ingkang murka uga setan.[3] Dewa Anu anggadhahi pacangan ingkang luwih saking satunggal, ingkang paling utama asmanipun dewi Enlil (Bumi) sumber sanes wonten ingkang nyebat dewi bumi punika Enlil[4], Nammu kaliyan Dewi Uras. Anggadhahi putra saking Enlil, dewa bulan Nanna utawi Sin, uga saking udan badai, banjir kaliyan bajak ingkang asmanipun Ninurta wonten kemalih dewa-dewa sanesipun inggih punika dewa ingkang nguasai dunya wong mati kados Meslamtaea, Ninazu ugi Ennugi.[3] Putra ingkang jaler saking Sin inggih punika dewa matahari kaliyan dewa Utu, dewa ingkang dados hakim dewa-dewa sanesipun, dewa Ishkur utawi Adad (dewa udan), kaliyan putra ingkang estrinipun inggih punika dewi perang, cinta, ya iku Innana utawi Ishtar.[3]

Kosmogoni[5][besut | besut sumber]

Kosmogomo , mitos panciptaan Alam dunya.

Miturut mitos bangsa Sumeria (dipunpriksa saking tablet-tablet ingkang anduwèni sajarah) kinten-kinten barang kasebut saking abad 18 saderengipun masehi. Dunya punika dipunwiwiti namung segara ingkang namanipun Namnu (Ibu saking punapa kemawon). Lajeng Namnu, nyaripta An (Anu-dewa langit), kaliyan Enlil (dewa bumi). Campuranipun An kaliyan Ki ngasil Enlil (dewa Angin). Enlil misahaken An kaliyan Ki, nuli ngisi tengah punika kaliyan mahluk urip. salajengipun bangsa Sumeria dipunciptakaken kaliyan Enki, dewa segara (putra saking Enlil). dewa Enki punika ingkang maringi toya kangge lepen Eufrat ugi lepen Tigris, lepen-lepen punika ingkang dados sumber kauripan massarakat Sumeria. Sasampunipun Enki nyipta raja-raja kangge bangsa Sumeria. Raja-raja punika mandhap saking langit nuju bumi badhe mbangun kutha-kutha wonten sakitar lepen Tigris kaliyan lepen Eufrat. Ananging para dewa ngerancanakaken badhe ngirim banjir bandang kagem masarakat Sumeria. Enki maringi priksa dhateng raja, asmanipun Ziusudra, lajeng piyambakipun amarintah raja kasebut supados damel bahtera, ingkang saged nampung sadaya mahluk urip. Nalika banjir sampun suda, raja kasebat bebasaken sadaya mahluk urip kanggo nempung kauripan ingkang enggal. Sang raja kasebut sujud muja dewa Enlil kaliyan dewa An amargi sampun diparingi gesang.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d Dewa Anu Mitologi dipununduh tanggal 28 Mei 2011
  2. ^ PERADABAN LEMBAH SUNGAI UEFRAT dan TIGRIS dipununduh tanggal 28 Mei 2011
  3. ^ a b c d e f GKRI Exodus Papers dipununduh tanggal 28 Mei 2011
  4. ^ book result dipununduh tanggal 28 Mei 2011
  5. ^ Kosmogoni panciptaan alam dunya dipununduh tanggal 28 Mei 2011