Angka Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Étungan nganggo panyebutan angka sajeroning Basa Jawa kaya mau ing ngisor iki.

Basa krama (alus)[besut | besut sumber]

Ékan[besut | besut sumber]

 • 1 - satunggal
 • 2 - kalih
 • 3 - tiga
 • 4 - sekawan
 • 5 - gangsal
 • 6 - enem
 • 7 - pitu
 • 8 - wolu
 • 9 - sanga

Dasan[besut | besut sumber]

 • 10 - sedasa
 • 11 - satunggal welas
 • 12 - kalih welas
 • 13 - tiga welas
 • 14 - sekawan welas
 • 15 - gangsal welas
 • 16 - enem belas
 • 17 - pitulas
 • 18 - wolulas
 • 19 - sangalas
 • 20 - kalih dasa
 • 21 - selikur
 • 22 - kalih likur
 • 23 - tiga likur
 • 24 - sekawan likur (kawanlikur)[1]
 • 25 - selangkung
 • 26 - enem likur (nemlikur)
 • 27 - pitu likur
 • 28 - wolu likur
 • 29 - sangang likur
 • 30 - tigang dasa
 • 31 - tigang dasa satunggal
 • 32 - tigang dasa kalih
 • 40 - sekawan dasa
 • 50 - gangsal dasa
 • 60 - enem dasa
 • 70 - pitung dasa
 • 80 - wolung dasa
 • 90 - sangang dasa
 • 98 - sangang dasa wolu
 • 99 - sangang dasa sanga

Atusan[besut | besut sumber]

 • 100 - satunggal atus
 • 200 - kalih atus
 • 300 - tigang atus
 • 400 - sekawan atus
 • 500 - gangsal atus
 • 999 - sangang atus sangang dasa sanga

Èwon[besut | besut sumber]

 • 1.000 - satunggal èwu
 • 2.000 - kalih èwu
 • 2.008 - kalih èwu wolu
 • 5.000 - gangsal èwu
 • 7.500 - pitung èwu gangsal atus
 • 9.999 - sangang èwu sangang atus sangang dasa sanga

Puluhan èwon[besut | besut sumber]

 • 10.000 - sedasa èwu
 • 12.000 - kalih welas èwu
 • 25.000 - selangkung èwu
 • 50.000 - gangsal dasa èwu
 • 99.999 - sangang dasa sanga èwu sangang atus sangang dasa sanga

Atusan èwon[besut | besut sumber]

 • 100.000 - satunggal atus èwu
 • 500.000 - gangsal atus èwu
 • 875.110 - wolung atus pitung dasa gangsal èwu satunggal atus sedasa
 • 999.999 - sangang atus sangang dasa sanga èwu sangang atus sangang dasa sanga

Yutan[besut | besut sumber]

 • 1.000.000 - satunggal yuta
 • 5.000.000 - gangsal yuta
 • 7.859.312 - pitung yuta wolung atus gangsal dasa sanga èwu tigang atus kalih welas
 • 9.999.999 - sangang yuta sangang atus sangang dasa sanga èwu sangang atus sangang dasa sanga

Basa Jawa (ngoko)[besut | besut sumber]

Panyebutan angka sajeroning Basa Jawa (ngoko)

 • 1 - siji
 • 2 - loro
 • 3 - telu
 • 4 - papat
 • 5 - lima
 • 6 - enem
 • 7 - pitu
 • 8 - wolu
 • 9 - sanga
 • 10 - sapuluh/sepuluh
 • 11 - sawelas/sewelas
 • 12 - rolas
 • 13 - telung welas/telulas
 • 14 - patang welas/patlas
 • 15 - limang welas/limalas
 • 16 - nem belas
 • 17 - pitung welas/pitulas
 • 18 - wolung welas/wolulas
 • 19 - sangang welas/sangalas
 • 20 - rong puluh
 • 21 - salikur/selikur
 • 22 - rolikur
 • 23 - telung likur
 • 24 - patang likur
 • 25 - selawé
 • 26 - nemlikur
 • 27 - pitung likur
 • 28 - wolung likur
 • 29 - sangang likur
 • 30 - telung puluh
 • 40 - patang puluh
 • 50 - séket
 • 60 - sawidak/sewidak
 • 70 - pitung puluh
 • 80 - wolung puluh
 • 90 - sangang puluh
 • 100 - satus
 • 500 - limangatus
 • 1000 - séwu
 • 1000000 - sayuta/seyuta

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. Febyardini Dian P.R.S.S. etal, Pepak lan Wasis Basa Jawa, Indonesiatera Yogyakarta, 2008, ISBN 978-77505-2-0