Piramida Louvre

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Piramida kaca ageng nalika wanci dalu

Piramida Louvre menika satunggaling piramida kaca lan wesi ageng ingkang dipunubengi dening tigang piramida alit wonten ing taman Muséum Louvre (Musée du Louvre) ing Paris, Perancis[1]. Piramida utami menika minangka lawang mlebet utami dhateng muséum. Bangunan menika kapungkasan kabangun ing taun 1989, [2][3] bangunan menika dados markah tanah kagem kutha Paris [4].

Nalika damel rencana pambangunan Piramida kaca kristalin ing lawang mlebet Muséum Louvre Paris, ingkang kaping pisan dipunresmèkaken ing taun 1980, rencana kasebut dipuntanggepi kanthi emosi. Kathah tiyang ingkang pitados mbangun bangunan modern ing ngajengipun gedhung ingkang ngandhut sejarah Louvre menika minangka olok-olokan. Bangunan muséum ageng dipunbangun ing papan ingkang rumiyin kalebet bèntèng kuno. Pambangunan kasebut kawiwitan nalika taun 1546 nalika masa pamaréntahanipun Francois I. Jumeneng minangka kerajaan raja Perancis dumugi pungkasan abad kaping 17 [5].

Nalika taun 1793, bangunan menika resmi dados muséum publik. Lajeng ing taun 1980 gedhung menika dados ramé, setunggal sisihipun dipunginakaken kanggé papan perkantoran pamaréntahan lan bagéyan ngajeng dipunginakaken kanggé aréa parir mobil. Sapérangan saking Grand Projectipun, Presiden Mitterrand nyuwun dokumen kasebut dipunwiyaraken [5].

Desain lan pambangunan[sunting | sunting sumber]

I.M Pei

Dipunprakarsai déning Presiden Perancis François Mitterrand[1] taun 1984, bangunan menika dipunrancang déning arsitèk I. M. Pei[1] ingkang gadhah tanggel jawab awit saking ngrancang Muséum Miho ing Jepang [6]. Struktur ingkang dipunbangun sedayanipun saking kaca dhuwuripun dumugi 20.6 mèter (kirang langkung 70 kaki); bagéyan dhasaripun dawanipun sisi 35 mèter (115 kaki). Kapérang dados 603 kaca belah ketupat lan 70 kaca segitiga[7].

Piramida lan lobi ing sangadhaping lemah dipunbangun amargi manéka masalah kalihan lawang mlebet [1] [8] utami Louvre ingkang asli ingkang boten saged nampung para rawuh ingkang kathah dugi saben dinten. Para rawuh ingkang mlebet ngliwati piramida mandhap dhateng lobi lan minggah dhateng bangunan utami Louvre. Sapérangan muséum sanèsipun sampun ngginakaken konsèp menika ingkang kondhang menika Muséum Pengetahuan lan Industri ing Chicago. Pambangunan dhasar piramida lan lobi sangandhaping lemah menika dipunlampahi déning Dumez[9].

Grand Project[sunting | sunting sumber]

Piramida Louvre menika kondhang minangka Proyek Ageng Paris [10]. Proyek menika kalampahan sedawaning taun 1980-an awit saking pamrayogi saking Presiden Francois Mitterrand (1919 – 1996) kanggé nyiapaken monumen modern minangka lambang peranipun Perancis wonten ing bidang seni, politik, lan ekonomi donya ing pungkasan abad kaping 20. Proyek ageng sanèsipun menika kalebet Grande Arche de la Defense mawi lapisan marmer, menara kaca Perpustakaan Nasional déning Dominique Perrault, lan Opera Bastille karya Carlos Otts. Gedhung kaca ingkang resmi ing taun 1989 menika dados pengakuan pengetan revolusi ingkang kedadosan ing taun 1789 [5].

Kanthi pamikiran ingkang ringkes menika, aristèk Amerika-Cina, Ieoh Ming Pei [11] manggihaken rencana radikal kanggé mindhah mobil-mobil saking Cour Napoleon ing ngajengipun muséum lan mbangun lawang mlebet plataran gedhung ingkang dipunubengi déning tembok ageng ing sangandhaping lemah. Samenika, dipuntutup piramida kaca kanthi inggil 70 kaki (22 meter). Wonten ugi aréa umum ingkang saged karambah kanthi nelusur anak tangga spiral. Proyek menika mekaraken akses dhateng galeri ingkang mapan ing tigang sisi gedhung lan nggampilaken para rawuh muteri gedhung. Minangka tambahan, wonten auditorium énggal, kafe, lan restoran. Katambah kalihan ruang pandukung teknik ingkang dipunprelokaken galeri modern kanthi reputasi intenasional [5].

Ieoh Ming Pei milih wujuding piramida ingkang kontroversi saéngga trep kalihan arsitektur Louvre [12]. Alesan sanèsipun kenging menapa piyambakipun milih ngginakaken piramida amarhi kanthi struktural piramida ingkang kalebet wujud paling stabul. Piramida menika rampung dipunbangun ing taun 1989 lajeng Ieoh Ming Pei nambahaken piramida kuwalik ingkang ukuranipun langkung alit (kawéntar kanthi sebatan piramida kuwalik) ing ngajengipun muséum. Piramida kuwalik menika ginanipun kanggé kaca empyak (atap) kanggé para rawuh lan aréa belanja ingkang wonten ing ngandhapipun [13][5].

Rencana ingkang asli[sunting | sunting sumber]

Bahan ingkang padet menika dipuntujukaken kanggé tiyang ingkang sampun tilar donya, ananging bahan ingkang tempus pandhang menika katujukaken kanggé tiyang ingkang gesang.
 

1745

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Piramida dipunubengi déning bangunan Louvre

Pambangunan piramida menika lajeng medalaken kontrovèrsi amargi kathah tiyang ingkang mastani struktur futuristik kasebut katingal bènten ing ngajengipun Museum Louvre mawi arsitekturipun ingkang klasik. Saperangan tiyang nuduh Mitterand menika kenging penyakit "komplek Firaun". Déné ingkang sanèsipun rumaos bangga awit saking gaya arsitèkturipun ingkang kontras minangka panggabungan ingkang kasil antawisipun bangunan ingkang lawas lan ingkang énggal, klasik lan ultra-modèrn. Piramida utami menika ingkang paling ageng saking sapérangan piramida kaca ingkang dipunbangun ing celakipun muséum, kalebet La Pyramide Inversée ingkang arahipun mangandhap ingkang ginanipun minangka vèntilasi kanggé mall sangandhaping lemah ing ngajeng muséum. Nalika tahap perencanaan, wonten rencana bilih rancanganipun kalebet pucuk ing piramida kanggé nggampilaken anggenipu ngresiki kaca. Rencana menika dipunbusak amargi pernyataan saking I. M. Pei. [rujukan?] [14]


666 panel: satunggaling legénda urban[sunting | sunting sumber]

Tampilan ageng Piramida Louvre nalika dalu
Tampilan ageng Piramida Louvre nalika awan

Sampun dipunklaim déning sapérangan tiyang bilih panèl kaca ing Piramida Louvre menika gunggungipun 666, "angka makhluk buas", asring dipungayutaken kalihan Setan. Kathah ingkang remen kalihan sejarah gadhah spèkulasi wonten ing faktoid menika. Tuladhanipun buku François Mitterrand, Grand Architecte de l'Univers déning Dominique Stezepfandt ngandharaken bilih "piramida menika katujukaken marang kekuwatan ingkang kagambaraken minangka Makhluk Buas wonten ing Buku Pengungkapan (...) Sedaya struktur menika adhedhasar angka 6."

Cerita 666 panel kawiwitan ing taun 1980-an, nalika brosur asli dipunsebaraken nalika pambangunan lan mlebetaken angka menika (malah kaping pindho, sanajan ing sapérangan kaca (halaman) ngandharaken gunggungipun 672 panel). Gunggung 666 ugi dipunsebataken wonten ing manéka serat kabar. Museum Louvre nyebataken bilih piramida kasebut gadhah 673 panèl kaca (603 belah ketupat lan 70 segitiga) [15].[1] Gunggung ingkang langkung ageng dipunsebataken déing David A. Shugarts ingkang ngandharaken bilih piramida menika gadhah 689 panèl kaca [16](Secrets of the Code, dipunsunting Dan Burstein, hal. 259). Shugarts pikantuk gunggung kasebut saking kantor I.M. Pei. Kathah upaya kanggé ngetang panel ing piramida kasebut ingkang boten kasil, ananging cethanipun wonten langkung saking 666. Etangan cepet adhedhasar 18 unit saben sisi mawi kalih tier dipunpindhah ing tengah wonten ing lawang mlebet ingkang langkung nyebataken angka 673.

Mitos menika medal malih ing taun 2003, nalika Dan Brown mlebetaken wonten ing novrlipun ingkang paling kondhang The Da Vinci Code. Ing mriki tokoh protagonis nyebataken bilih "piramid menika awit saking panyuwun saking Presiden Mitterand, sampun kabangun mawi 666 kaca jendela - panyuwun aneh ingkang tansah dados topik panas ing kalangan ingkang remen marang konspirasi ingkang ngandharaken bilih 666 menika angka setan" (bab 4) [17]. Ananging, David A. Shugarts nglaporaken bilih miturut satunggaling juru wicara kantor I.M. Pei, Presiden Perancis boten nate ngandharaken angka panèl ingkang badhé kaginakaken wonten ing piramida. Mangertos bilih rumor 666 dipunwicarakaken ing sapérangan layang kabar Perancis nalika tengahan tengahan 1980-an, piyambakipun paring panyaruwé: "Menawi Panjenengan manggihaken artikel lawas lan dèrèng dipuncèk langkung jero lan pitados sanget, Mbok menawi panjenengan pitados cerita 666" (Secrets of the Code, hal. 259) [18].

Wonten ing budaya populer[sunting | sunting sumber]

(Pirsani La Pyramide Inversée kangge andharan salajengipun.)

Louvre lan piramidanipun ugi medal wonten ing film 2004, Team America: World Police, ananging namung awujud modèl. Modèl kasebut dipunancuraken nalika wonten adegan aksi dipundamel.

Galeri[sunting | sunting sumber]

Cathetan suku[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b c d (id) Piramid Louvre, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 2. ^ Simons, Marlise. "5 Pieces of Europe's Past Return to Life: France; A vast new exhibition space as the Louvre renovates", New York Times, 1993-03-28. 
 3. ^ "Pyramide du Louvre". Greatbuildings.com. http://www.greatbuildings.com/buildings/Pyramide_du_Louvre.html.
 4. ^ (id) 5 Bangunan Piramida Modern di Dunia, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 5. ^ a b c d e (id) Piramida Louvre, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 6. ^ (id) Piramida Louvre dan The Inverted Pyramid-nya Berada di Shopping Mall, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 7. ^ Glass on the web
 8. ^ (en) Pyramide du Louvre, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 9. ^ Vinci website: Louvre
 10. ^ (en) Pyramide du Louvre Commentary, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 11. ^ (en) History Louvre, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 12. ^ (en) ABOUT AND HISTORY , (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 13. ^ (en) Musée du Louvre, (dipunakses tanggal 20 April 2013)
 14. ^ Pimlott, Mark. (2007) "The Grand Louvre & I.M. Pei". In Without and within: Essays on territory and the interior at artdesigncafe. (Episode Publishers: Rotterdam). Retrieved 2012-08-13.
 15. ^ "Articles - Louvre Pyramid". Glass On Web. http://www.glassonweb.com/articles/article/94.
 16. ^ Secrets of the Code, edited by Dan Burstein, p. 259
 17. ^ Dan Brown. The Da Vinci Code, p. 21
 18. ^ Secrets of the Code, p. 259

Pranala njawi[sunting | sunting sumber]

Logo Wikimedia Commons
Pirsani galeri bab Piramida Louvre ing Wikimedia Commons.

Koordinat: 48°51′39″N 2°20′09″E / 48.860854°N 2.335812°E / 48.860854; 2.335812

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Piramida_Louvre&oldid=886729"