Moral

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Moral iku ajaran ngenani ala beciké tumindak.[1]Secara etimologis, kata moral saking kata latin mos, ingkang gadhahi arti tata cara, adat istiadat utawi kebiasaan, menawi jamakipun inggih punika “mores” . yaiku adat istiadat utawi kebiasaan, kata moral gadhah artos sami kaliyan tembung Yunani “ethos”, ingkang ngandhap aken tembung “etika”. Wonten ing bahasa Arab, tembung “moral” inggih punika budi pekerti, ingkang gadhah makna sami kaliyan tembung “akhlak”, menawi wonten ing bahasa Indonesia, tembung “moral” dipun tepangi kaliyan artos “kesusilaan”. Tembung moral lan moralitas gadhah artos ingkang warni – warni. wonten ngriki dipun panggihi dhefinisi moral lan moralitas menurut pinten – pinten penyerat.

  1. Menurutipun Franz Magnis Suseno (1987:18), tembung moral ngacu kaliyan sae lan mboten sae nipun menungsa dados menungsa.
  2. Mertens (2001:7) maringi arti menawi moralitas dados sipat moral utawi sedaya asas lan nilai ingkang kaitanipun kalih sae lan mboten sae.
  3. Poespoprodjo (1999:118) maringi arti menawi moralitas dados kuwalitas wonten ing pegaweyanipun menungsa ingkang nunjuk aken menawi pegaweyan punika leres utawi mboten leres, lan sae utawi mboten sae.
  4. Chaplin (2005:308) wonten ing bukunipun “Kamus Lengkap Psikologi”, maringi arti moral wonten ing tiga hal, inggih punika (1) akhlak, moral, lan tingkah laku ingkang susila, (2) ciri – ciri khas tiyang utawi sekempalan tiyang kaliyan perilaku pantes lan sae, (3) hukum utawi adat istiadat ingkang ngatur tingkah laku.
  5. Rachel (2004:40) maringi arti menawi moralitas minangka upaya kangge bimbing tindakanipun tiyang ngangge akal, inggih punika kangge nglampahi punapa ingkang paling sae menurut akal kaliyan maringi bobot ingkang sami nyangkut aken kepentinganipun individu ingkang badhe kesentuh kalih tindakan niku.
  6. Van Ness (2010:14) bentenaken moralitas kaliyan etika. Moralitas biasanipun dipun guna aken kanggem gambar aken kepripun tindakanipun tiyang, menawi etika inggih punika ilmu ingkang nyinau standar perilaku khususipun aturan tentang keleresan lan kesalahan.

Umumipun wonten kalih jenis moralitas, inggih punika moralitas intrinsic lan moralitas ekstrinsik. Moralitas intrinsik, ningali perbuatan menurut hakikatipun bebas lepas saking bentuk hukum positif. Sebalikipun, moralitas ekstrinsik, ningali perbuatan minangka sesuatu ingkang dipun perintahaken utawi dipun larang kalih tiyang ingkang gadhah kekuasaan utawi kalih hukum positip saking menungsa utawi saking Tuhan.

Réferènsi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kamus Basa Jawa. 2001

Kapustakan[sunting | sunting sumber]

Handoyo dkk, Eko.2010. Etika Politik dan Pembangunan.Semarang : Widya Karya

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Moral&oldid=833610"