Hasyim Asy'arie

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Kyai Haji Hasyim Asy'arie
Lair 10 April 1875
Jombang, Jawa Timur
Tilar donya 7 September 1947
Jombang, Jawa Timur
Dikawruhi amarga Pendiri Nahdlatul Ulama
dan Pahlawan Nasional
Judhul Hadratusy Syaikh
Agama Islam
Garwa Nyai Nafiqoh
Nyai Masruroh
Anak

Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim (Abdul Kholiq), Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurroh, Muhammad Yusuf

Abdul Qodir, Fatimah, Chotijah, Muhammad Ya’kub

KH. Hasyim Asy'ari yaiku kyai kang nggawé (Bahasa Indonesia: organisasi massa Islam) paling gedhé ing Indonesia, Yaiku Nahdlatul Ulama utawa ing masyarakat disebut NU. [1] Hasyim Asy'ari lair ing Gedang, désa Tambakrejo Jombang nalika 10 April 1875 lan séda ing dukuh Tebu Ireng, désa Cukir kabupatèn Jombang tanggal 25 Juli 1947. [1] Lan uga dimakamké ing Désa Tebu Ireng ing lingkungan Pondok Pesantrèn Tebu Ireng. [1] Kyai Hasyim Asy'ari uga kalebu ing daftar Pahlawan Nasional, kejaba iku piyambaké kalebu salah sawijining tokoh gedhe ing Indonesia ing abad 20. [1]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

KH. Hasyim Asy'ari yaiku anak kang nomer 3 saka 11 dulur. [2] Bapaké kagungan asma Kyai Asy'ari, pengasuh Pesantrèn Keras ing Désa Seblak, Kecamatan Diwek, Jombang lan Ibuné kagungan asma Halimah. [2] Miturut garis turunipun ibuné, KH. Hasyim Asy'ari kuwi kalebu turunan kaping wolu saka Jaka Tingkir. [2]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

KH. Hasyim Asy'ari sinau dasar-dasar ilmu agama saka bapak lan simbahé, Kyai Utsman simbahé Hasyim Asy'ari uga duwé pesantrèn ing Nggedang Kabupatèn Jombang.[3] Wiwit cilik, Hasyim Asy'ari wis katon cerdasé. [1] Mula saka kuwi nalika isih umur 13 tahun dhéwéké wis bisa mbiyantu bapakè ngajar para santri kang umuré luwih tuwa tinimbang Hasyim. [1] Sakliyané cerdas, Hasyim Asy'ari uga sregep nyambut gawé. [1] Watak kuwi sing ngajarké simbahé, mula ndadékaké dhéwéké mandiri. [1] Saben ana wektu sela Hasyim Asy'ari nyempetna tani lan dodolan, mula saka kuwi kabéh kebutuhané dicukupi dhéwé tanpa njaluk wong tuwané kalebu tuku kitab-kitab kanggo pasinaonan. [1] Nalika umur 15 tahun, Hasyim remaja wis pisah karo wong tuwané saperlu ngulandara nuntut ilmu. [1] Kang sepisan dadi santri ing Pesantrèn Wonorejo Jombang, banjur nerusaké ing pesantrèn Wonokoyo Probolinggo, trun ing Pesantrèn Langitan Tuban, lan Pesantrèn Trenggilis Surabaya. Amarga durung rumangsa pinter karo ilmuné, Hasyim banjur nutukaké rihlah ilmiyah ning Pesantrèn Kademangan, Bangkalan, Madura, asuhan Kyai Kholil bin Abdul Latif kang kondhang waliyullah.[1] Sawisé nyantri limang tahun ing Bangkalan, ing tahun 1307 H/1891 M., Kiai Hasyim mulih ing tanah Jawa lan nyantri manèh ing pesantrèn Siwalan, Panji, Sidoarjo, asuhan Kyai Ya’qub.[1] Hasyim nyantri limang tahun ing kana.[1] Nalika umur 21 tahun, Hasyim di rabiaké karo Nafiqah, salah sawiji puteri Kiai Ya'qub tahun 1892 M/1308 H.[1] Ora wetara suwé, Hasyim lan garwané uga mara tuwané saperlu nindakaké ibadah haji ing tanah suci makkah.[1] Kanggo ngisi wektu ing sela-selané ibadah haji digunakaké kanggo sinau karo para alim ulama ing makkah.[1] Kabèh ilmu agama disinauni, utamané ilmu hadist.[1] 7 wulan lawasé ing makkah nyai Nafisah nglairaké jabang bayi trus diwènèhi aran Abdullah, Kyai Hasyim, Nafisah lan maratuwané seneng banget.[1] Lakuning urip kuwi isiné ora mung seneng, ananging uga ana susahé.[1] Ing atasé nembe bungah amarga lairé jabang bayi, nyai Nafiqah lara nganti séda ing Makkah.[1] 40 dinané nyai Nafiqah, Abdullah uga nyusul ibuné ing ngarsané Gusti Allah.[1] Ananging kabèh kuwi mau ora ndadèkakè kyai Hasyim kendho anggoné sinau lan ngibadah ing Makkah, kyai Hasyim uga tetep iling marang gusti kanthi nglakoni thawaf lan ibadah liyané.[1] Sawisé kuwi Kyai Hasyim bali ning Indonesia saperlu ngeteraké mulih mara tuwa.[1] Ing tahun 1309 H/1893 M kyai Hasyim balik manèh ing Makkah saperlu sinau bab agama karo adhiné Anis.[1]

Perjuangan[sunting | sunting sumber]

Nalika tahun 1899, sak kunduré saka Makkah Kyai Hasyim Asy'ari nggawé pondok pesantrèn ing Désa Tebuireng.[4] Wiwit tahun 1900, kyai Hasyim ndadèkaké Pesantrèn Tebu Ireng minangka punjering pengajaran Islam tradisional.[4] Pesantrèn Tebu Ireng dadi masyhur nalika para santri angkatan sepisan wis lulus lan bisa ngembangaké pesantrèn ing daérah-daérah lan uga bisa dadi masyhur.[4] Ing tanggal 31 Januari 1926, bareng tokoh-tokoh Islam tradisional, Kyai Hasyim Asy’ari gawé Nahdlatul Ulama, kang artiné kebangkitan ulama.[4] Saya suwé NU saya maju lan saya akèh anggotané, kabèh kuwi amarga pengaruh positif kyai Hasyim lan dukungan saka kanca-kancané.[4] Senajan nduwé kelompok dhéwé kyai Hasyim uga tetep ngormati aliran-aliran liyané, malah kepara tansah ngraketaké ukhuwah islamiyah.[4] Kyai Hasyim ora seneng gawé crah.[4] Kanthi alasan kang ora genah, nalika Indonesia ana ing panguasané Jepang kyai Hasyim dicekel karo prajurit Jepang.[4] Amarga pambiyantuné anaké KH. A. Wahid Hasyim, Kyai Hasyim bisa metu saka tahanané bangsa Jepang.[4] Banjur sawisé kuwi kyai Hasyim diangkat minangka kepala urusan agama, jabatan kuwi ditampa amerga kapeksa.[4] Sanajan wis dadi kepala urusan agama, kyai Hasyim tetep dadi pengasuh pesantrèn Tebu Ireng.[4] Sawisé Indonesia merdéka, liwat pidatoné kyai Hasyim Asy'ari ngangkat semangaté para mudha taruna supaya gelem lan wani mbela negara.[4]

Karya[sunting | sunting sumber]

Karya Sang Ulama Ing sak gesangé, KH Hasyim Asy'ari wis akèh gawé karya. [5] Ing antarane:

 1. Al-Tibyan fi al-Nahy ‘an Muqatha’ah al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. isine bab tata caca silaturahmi lan pentingé hubungan sosial (1360 H).[5]
 2. Mukaddimah al-Qanun al-Asasy Li Jam’iyyah Nahdhatul Ulama. Pambuka undang-undang dasar organisasi Nahdhatul Ulama’ (1971 M).[5]
 3. Risalah fi Ta’kid al-Akhdz bi Madzhab al-A’immah al-Arba’ah. Risalah madzhab papat.[5]
 4. Mawaidz (Babagan Nasihat). isiné bab fatwa lan wejangan kanggo umat (1935).[5]
 5. Arba’in Haditsan Tata’allaq bi Mabadi’ Jam’lyah Nahdhatul Ulama’. isiné 40 hadis Nabi kang ana gegayutane karo dasar-dasar Nahdhatul Ulama’.[5]
 6. Al-Nur al-Mubin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin, 1346 H.[5]
 7. At-Tanbihat al-Wajibat liman Yashna’ al-Maulid bi al-Munkarat. 1355 H.[5]
 8. Risalah Ahli Sunnah Wal Jama’ah fi Hadits al-Mauta wa Syarat as-Sa’ah wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid’ah.[5]
 9. Ziyadat Ta’liqat a’la Mandzumah as-Syekh ‘Abdullah bin Yasin al-Fasuruani.[5]
 10. Dhau’ul Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah. [5]
 11. Ad-Durrah al Muntasyiroh Fi Masail Tis’a ‘Asyarah.[5]
 12. Al-Risalah fi al-’Aqaid. basa Jawa, isisné bab tauhid 1356 H/1937 M.[5]
 13. Al-Risalah fi at-Tasawwuf. isiné bab tashawuf.ditulis nganggo basa Jawa.[5]
 14. Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim fima Yahtaju ilaih al-Muta’allim fi Ahwal Ta’limih wama Yatawaqqaf ‘alaih al-Muallim fi Maqat Ta’limih.[5]

Sakliyané kitab-kitab ing dhuwur kuwi mau, uga ana manèh naskah manuskrip karya KH. Hasyim Asy'ari kang nganti saiki durung diterbitaké. [5] Yaiku:

 1. Hasyiyah ‘ala Fath ar-Rahman bi Syarh Risalah al-Wali Ruslan li Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari.[5]
 2. Ar-Risalah at-Tawhidiyah.[5]
 3. Al-Qala’id fi Bayan ma Yajib min al-Aqa’id.[5]
 4. Al-Risalah al-Jama’ah.[5]
 5. Tamyiz al-Haqq min al-Bathil.[5]
 6. al-Jasus fi Ahkam al-Nuqus.[5]
 7. Manasik Shughra.[5]

Cathetan suku[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x (id) Hasyim Asy'ari (07 Mei 2011)
 2. ^ a b c (id) NU (07 Mei 2011)
 3. ^ (id)news.okezone.com
 4. ^ a b c d e f g h i j k l (id)KH. Hasyim Asy'ari
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w (id)Pesantren karya
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasyim_Asy%27arie&oldid=829980"