Gunung Kachi-kachi

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Menangipun kelinci lan nalika pungkasan tanuki. Adegan klimaks Gunung Kachi-kachi nalika kelinci nggebuk tanuki nganggé dayung sanajan piyambakipun sampun setengahing kelep. Lukisan Jepang kirang langkung taun 1890-an dumugi 1900-an.

Gunung Kachi-kachi (かちかち山 Kachi-kachi yama?) inggih menika cerita rakyat Jepang kanthi cariyos kelinci ingkang paring hukuman tanuki margi mateni simbah kanca kelinci. Tembung "kachi-kachi" kalebet onomatope saking swantun batu apiingkang miturut pamirengan tiyang Jepang mawi swantun "kachi-kachi". Cariyos versi aslinipun dipunwastani tegel sanget, awit saking menika medal vèrsi sanèsipun ingkang langkung alus. Pungkasanipun cariyos ugi asring dipungantos kanthi kelinci paring pitulungan marang tanuki ingkang badhé klelep lan gesang kanthi rukun sesarengan [1] [2].

Naskah asli[sunting | sunting sumber]

Versi asli cariyos menika namung nyariosaken tanuki minangka bulan-bulanan balas dendam kelinci. Tumindak ala tanuki nembe dipuntambahaken dados bagéyan wiwitan cariyos ing zaman Edo. Knathi ancas ngleresaken tumindak balas dendam kelinci ingkang dipunpindhah ing bagéyan tengah dumugi bageyan panutup cariyos. Tiyang ing zaman Edo remen sanget kalihan cariyos kados mekaten amargi ngandhut piwulang moral babagan kasetyan lan tiyang ingkang nglampahi tumindak ala kedah pikantuk ukuman [1].

Lelampahing cariyos[sunting | sunting sumber]

Ing jaman rumiyin wonten satunggaling pasangan simbah kakung lan simbah putri. Saben simbah kakung makarya wonten ing wana, tanuki dugi lan nganggu kanthi nyanyi-nyanyi. Lirik tembang ingkang dipuntembangaken déning tanuki isinipum kutukan supados panenipun boten kasil. Boten menika kemawon, tanuki ugi ngedhuk lemah lajeng mangan bibit uwi ingkang dipuntandur dening simbah kakung ing wana. Simbah kakung dukha sanget lajeng masang kala (perangkap). Tanuki mlebet ing perangkap kasebut lajeng dipuntaleni lan dipunbeta kondur. Wonten ing griya dipunmapanaken wonten ing pawon, simbah kakung kondur ing wana. Simbah putri ingkang kepanggih kalihan tanuki purun mbebasaken tanuki kanthi syarat kedah mbiyantu ngresiki griya ananging tanuki namung ngapusi. Bibar icul, tanuki lajeng nggebuki lan simbah putri kasebut séda. Daging simbah putri dipunolah dados sup. Nalika simbah kakung kondur dipunsambut dening tanuki ingkang sampun nyamar dados simbah putri. SImbah kakung nedhi sup, lajeng bibar sup kasebut telas simbah putri banjur kondur dados tanuki lan nyariosaken bilih sedaya. Tanuki kondur dhateng gunung kanthi bungah sanget[1].

Kelinci kancanipun simbah kakung mireng prastawa kasebut gadhah kekajengan paring piwales marang tanuki. Tanuki ingkang sampun tepang kalihan kelinci pitados kemawon nalika kelinci ngajak ngempalaken kajeng bakar kanthi opah arta. Bibar kajeng sampun kathah, tanuki mlampah wonten ngajeng kanthi manggul kayu kasebut. Kelinci ndherek ing wingking amargi pengin ngobong kajeng ingkang wonten ing pundhak tanuki. Tanuki mireng swantun "crek-crek" saking kalih watu geni, ananging tanuki boten saged mirsani amargi katutup kajeng ingkang nembe dipunpanggul. "Swara apa kuwi 'crek-crek'?" pitakon tanuki. Kelinci mangsuli, "Oh, kuwi swara manuk Crek-crek saka Gunung Crek-crek ing kana." Bibar saged ngobong pundhak tanuki, kelinci dhateng marang tanuki ingkang nembe gerah amargi kobong. Kelinci maringi mustard ingkang miturut tanuki menika salep kangge lukanipun. Mustard ingkang kaolesaken ing luka kasenit malah damel tanuki sansaya rumaos gerah. Ing pungkasaning cariyos, tanuki dipunajak déning kelinci mancing ing tlaga. Kelinci nitih prahu ingkang kadamel saking kayu, ananging tanuki nitih prahu saking lendhut (lumpur). Kenging toya lendhut kasebut dados lèlèh lan ambles. Tanuki nglangi ananging dipungebuk déning kelinci ngginakaken dayung saéngga mati ambles [1].

Cathetan suku[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d (id) Gunung Kachi-kachi, (dipunakses tanggal 8 Februari 2013)
  2. ^ (id) Gunung Cik-cik, (dipunakses tanggal 8 Februari 2013)

Pranala njawi[sunting | sunting sumber]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons gadhah galeri bab:

Cithakan:Japanese folklore long

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Kachi-kachi&oldid=851534"