Dosen

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Dosen ingkang saeg mulang

Dosèn inggih punika salah satunggaling pendhidhik ingkang profesional lan minangka satunggaling ilmuwan kanthi gadhah tugas ingkang paling wigati inggih ppunika kangge nyluraken, ngrembakakaken, lan nyebarakaen ilmu pengetahuan, tèknologi, saha seni kanthi biyantuwanipun bidhang pendhidhikan, panaliten, saha kanggé ngabdi dhateng masarakat.[1][2].

Profesi Dosèn[sunting | sunting sumber]

Profesi dosèn inggih punika minangka satunggaling bidhang padamelan ingkang khusus ingkang dipuntindakaken adhedhasar prinsip- prinsip ingkang kados mekaten:

 1. Gadhah bakat, minat, panggilan jiwa, saha idealisme;
 2. Gadhah komitmen kanggé ningkataken mutu pendhidhikan, iman, takwa, saha akhlak ingkang mulya.
 3. Gadhah kualifikasi akademik lan dhasaring pendhidhikan ingkng jumbuh kaliyan bidhang tugasipun.
 4. Gadhah kompetensi ingkang dipunbetahaken jumbuh kaliyan ingkang dados tugasipun.
 5. GAdhah tanggel jawab saking lampahing tugas kaprofesionalanipun;
 6. Pikantuk asil ingkang sampun dipuntemtokaken kados prestasi kerja ingkang sampun dipuntindakaken;
 7. Gadhah kalodhangan kanggé ngrembakakaken kaprofesionalan kanthi terus - terusan kanthi sianu ing sadangunipun gesang.
 8. GAdhah jaminan lindhungan saking kukum kanggé nindakaken kaprofesionalanipun;

Dosèn wajib gadhah kualifikasi akademik, kompetensi, sertifakt pendhihdik, sehat jasmani lan ruhani, saha saged njangkepi kualifikasi sanèsipun ingkang dipundadosaken sarat satuan pendhidhikan tinggi wonten ing papan tugasipun, saha gadhah kaprigelan kanggé mujudakken ancasing pendhidhikan nasional.

Kualifikasi Akademik[sunting | sunting sumber]

Dosen kedah gadhah kualifikasi akademik ingkang dipunpikantuk saking pendhidhikan tinggi ing program pascasarjana ingkang sampun gadhah akreditasi jumbuh kaliyan bidhang ahlinipun piyambak, minimum:

 1. Lulusan program magster kanggé program diploma utawi program sarjana
 2. Lulusan prgram doktor kanggé program pascasarjana.

Sertifikasi Dosen[sunting | sunting sumber]

Sertifikat pendhihdik inggih ppunika minangka bukti formal minangka satunggaling wujud pengakuan ingkang dipunparingaken dhateng dosen minangka tenaga profesional, ingkang dipunparinagken sasampunipun njangkepi sedaya sarat kados mekaten:

 1. Gadhah pengalama kerja minangka pendhidhik wonten ing perguruan tinggi paling sekedhik kalih taun.
 2. GAdah jabatan akademik paling andhap dados asistèn ahli; lan
 3. Lulus sertifikasi ingkang dipuntindakaken déning perguruan tinggi ingkang sampun pikantuk akreditasi ingkang saé ingkang ngawontenaken program ngawontenaken pelatihan tenaga kependhidhikan wonten ing perguruan tinggi ingkang sampun dipuntemtokaken déning pamarèntah Republik Indonesia.

Jabatan/Pangkat Dosen[sunting | sunting sumber]

Ing ngandhap punika inggih wonten jenjang jabatan/ pangkat saking dosen [3] lan punika supados saged dipunangkat wonten ing saben jabatanipun lan pangkat kasebut dosen ingkang dipuntuju kedah njangkepi cacahipun angka kredit ingkang dipunmaksud.

Jabatan Pangkat Golongan Angka Kredit
Asisten Ahli Penata Muda III/a 100
Penata Muda Tk. I III/b 150
Lektor Penata III/c 200
Penata Tk.I III/d 300
Lektor Kepala Pembina IV/a 400
Pembina Tk. I IV/b 550
Pembina Utama Muda IV/c 700
Guru Besar atau Profesor Pembina Utama Madya IV/d 850
Pembina Utama IV/e 1050

Delengen Uga[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, TENTANG GURU DAN DOSEN.
 2. ^ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, TENTANG DOSEN.
 3. ^ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Delengen Uga[sunting | sunting sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosen&oldid=882180"