Daftar buku perkawis utawi déning Kartini

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Samak buku

Buku perkawis utawi déning Kartini sampun sumebar kathah sanget, ing antawisipun wonten ingkang sinerat déning priyantun manca negari, lan wonten ugi arupi terjemahan utawi seratan déning priyantun Indonésia piyambak.

Daftar buku[sunting | sunting sumber]

 • Raden Adj. Kartini, Door duisternis tot licht, terbit taun 1912, kanthi pambuka déning J.H. Abendanon, 's-Gravenhage
 • Raden Adjeng Kartini, Habis gelap terbitlah terang, terbit taun 1922, Balai Pustaka
 • Meer licht over Kartini, terbit taun 1954, déning Dr H. Bouman, H.J. Paris, Amsterdam 1954
 • Kartini; Surat-surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan suaminya. terbit taun 2000, déning F.G.P. Jaquet (red.), Jakarta: Djambatan, xxii + 603 pp.
 • Betapa besar pun sebuah sangkar; Hidup, suratan dan karya Kartini. terbit taun 1999, déning Elisabeth Keesing, Jakarta: Djambatan, v + 241 pp.
 • Honderd(vijfentwintig) jaar Raden Adjeng Kartini; Een Indonesische nationale heldin in beeld', terbit taun 2004, déning J. Anten, Nieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap 43: 6-9.
 • Habis Gelap Terbitlah Terang , terbit taun 1922, déning Sekawan Sedhèrèk, Door Duisternis Tot Licht dipuncawisaken ing basa Melayu kanthi sesirah Habis Gelap Terbitlah Terang; Boeah Pikiran. Buku puniki dipunterbitaken déning Balai Pustaka. Armijn Pane, salah satunggaling sastrawan pelopor Pujangga Baru, kacathet minangka salah satunggaling panerjemah serat-serat Kartini dhateng Habis Gelap Terbitlah Terang. Panjenenganipun ugi dipunsebat-sebat minangka Sekawan Sedhèrèk.
 • Habis Gelap Terbitlah Terang, terbit taun 1938, lajeng dipunterbitaken malih ing format ingkang bènten kaliyan buku-buku terjemahan saking Door Duisternis Tot Licht. Buku terjemahan Armijn Pane puniki dipuncithak kaping sewelas. Sasanèsipun punika, serat-serat Kartini ugi naté dipunterjemahaken dhateng basa Jawi lan basa Sundha. Armijn Pane nyawisaken serat-serat Kartini ing format ingkang bènten kaliyan buku-buku sadèrèngipun. Panjenenganipun milah kempalan serat-serat kasebat dados gangsal bab pembahasan. Pambagéan kasebat panjenenganipun lampahi kanggé nedahaken wontenipun tahapan utawi éwahing sikap lan pamikiran Kartini salaminipun korespondénsi. Ing buku versi énggal kasebat, Armijn Pane ugi nyiutaken cacahing serat Kartini. Namung wonten 87 serat Kartini ing "Habis Gelap Terbitlah Terang". Panyebab mboten dipunamotipun sedaya serat ingkang wonten ing buku acuan Door Duisternis Tot Licht, inggih punika wontenipun kamèmperan ing sapérangan serat. Alesan sanès inggih punika kanggé njagi lampahing carios supados kados roman. Miturut Armijn Pane, serat-serat Kartini saged dipunwaos minangka satunggaling roman kagesangan pawéstri. Puniki ugi ingkang dados salah satunggaling panjlasan alesan serat-serat kasebat dipunwilah dados gangsal bab pambahasan.
 • Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya

Serat-serat Kartini ugi dipunterjemahaken déning Sulastin Sutrisno. Mula bukanipun Sulastin nerjemahaken Door Duisternis Tot Licht ing Universitas Leiden, Walanda, nalika piyambakipun nglajengaken studi ing bidang sastra taun 1972. Salah satunggaling dosen pambimbing ing Leiden nyuwun dhumateng Sulastin supados nerjemahaken buku kempalan serat Kartini kasebat. Pangangkahipun sang dosen inggih punika supados Sulastin saged nguwaosi basa Walandi kanthi cekap sampurna. Salajengipun, taun 1979, mios malih satunggaling buku kanthi isi terjemahan Sulastin Sutrisno vérsi jangkep Door Duisternis Tot Licht.

Buku kempalan serat vérsi Sulastin Sutrisno mios kanthi sesirah Serat-serat Kartini, Renungan Perkawis lan Kanggé Bangsanipun (basa Indonésia: Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya). Miturut Sulastin, sesirah terjemahan kedahipun miturut vèrsi basa Walandi, inggih punika: "Serat-serat Kartini, Renungan Perkawis lan Kanggé Bangsa Jawi". Sulastin nganggep, senadyan kaserat Jawi, nanging ingkang dipunkersaaken déning Kartini saleresipun inggih punika kamajengan sadaya bangsa Indonésia.

Buku terjemahan Sulastin malah kepéngin nyawisaken kanthi jangkep serat-serat Kartini ingkang wonten ing Door Duisternis Tot Licht. Sasanèsipun dipunterbitaken ing Serat-serat Kartini, Renungan Perkawis lan Kanggé Bangsanipun, terjemahan Sulastin Sutrisno ugi dipunpiginakaken wonten ing buku Kartini, Serat-serat dhumateng Ny RM Abendanon-Mandri lan Garwanipun.

 • Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904

Buku ingkang terbit ing taun 2008 puniki isinipun terjemahan serat-serat Kartini inggih punika Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904. Penerjemahipun inggih punika Joost Coté. Piyambakipun mboten namung nerjemahaken serat-serat ingkang wonten ing salebeting Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Joost Coté ugi nerjemahaken sedaya serat asli Kartini dhumateng Ny Abendanon-Mandri, ingkang nembé kapanggih. Wonten buku terjemahan Joost Coté, saged dipuntemokaken serat-serat ingkang kagolong sensitif lan mboten wonten ing salebetipun Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Miturut Joost Coté, sedaya perjuangan lan panyandhetan dhumateng Kartini sampun waktosipun dipun bikak. Buku punika ngamot 108 serat-serat Kartini dhumateng Ny Rosa Manuela Abendanon-Mandri lan garwanipun JH Abendanon. Kalebet ugi 46 serat ingkang dipundamel déning Rukmini, Kardinah, Kartinah, lan Soematrie.

 • Panggil Aku Kartini Saja

Sanèsipun arupi kempalan serat, waosan ingkang langkung munjer dhumateng pamikiran Kartini ugi naté dipunterbitaken. Salah satunggilipun inggih punika Panggil Aku Kartini Saja karya Pramoedya Ananta Toer. Buku Panggil Aku Kartini Saja katingalipun arupi kasil ngempalaken data saking sawetawis sumber déning Pramoedya.

 • Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya

Pungkasan taun 1987, Sulastin Sutrisno maringi gambaran énggal bab Kartini langkung bukunipun Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya. Gambaran sadèrèngipun langkung kathah kawangun saking kempalan serat ingkang dipunserat dhumateng Abendanon, lan dipunterbitaken minangka Door Duisternis Tot Licht. Wonten ing buku énggal punika, Kartini dipunwujudaken minangka pejuang emansipasi. Ing salebeting kempalan punika, serat-serat Kartini tansah dipunpunggel bagéan wiwitan lan pungkasan. Kamangka, bagéan punika nedahaken kamesraan Kartini dhumateng Abendanon. Kathah bab sanès ingkang dipunmunculaken malih déning Sulastin Sutrisno.

 • Aku Mau ...

Satunggiling buku kempalan serat dhumateng Stella Zeehandelaar periode 1899-1903 dipunterbitaken kanggé mèngeti 100 taun wafatipun Kartini. Isinipun nedahaken wajah sanès saking Kartini. Koleksi serat Kartini punika dipunkempalaken déning Dr Joost Coté, lajeng dipunterjemahaken kanthi irah-irahan Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903. "Aku Mau ..." punika motonipun Kartini. Ungkapan ingkang namung sapenggal punika saged makili sosok ingkang mboten naté katingal nanging tansah dados bahan wicanten. Kartini gadhah pamikiran ingkang wiyar, ing antawisipun bab sosial, budaya, agama, ugi bab korupsi.

 • Biografi Kartini, terbit taun 1979, déning Sitisoemandari Soeroto
 • Raden Ajeng Kartini, terbit taun 186, déning Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
 • Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini, déning Th. Sumartana 1990
 • Perkembangan pemikiran Kartini (psikologi) oleh Saparinah Sadli dan Hayati Soebadio.

Kapurih ugi mirsani[sunting | sunting sumber]

Pranala njawi[sunting | sunting sumber]